goede voornemens
goede voornemens

Hoe houd je je aan goede voornemens?

Nieuws

Iedereen kent ze wel, goede voornemens wanneer het nieuwe jaar start. Zo heb je vast ook enkele goede voornemens als ruiter, zoals meer rijden, hoger komen in de klassering of juist meer lol met je knol. Mental coach Daphne Smolderen-Pieterman van Hippique Athletes legt meer uit over goede voornemens en de juiste plan van aanpak om ze te bereiken.


“Er is al heel veel gezegd over goede voornemens en de meningen zijn hierover sterk verdeeld. Zo zijn er natuurlijk ook veel verschillende goede voornemens op sportgebied. Zo kun je bijvoorbeeld willen wisselen van trainingsmethode, naar een andere stal willen verhuizen of juist bepaalde oefeningen aanleren of beter beheersen. Het kan ook zijn dat je juist wat sportiever wilt worden in het nieuwe jaar, wat dan niet direct gelinkt is aan het paard. Zo heeft iedereen zijn eigen goede voornemens op verschillende niveaus”, legt Daphne Smolderen-Pieterman van Hippique Athletes uit.

Goede voornemens als doelen


“Het is belangrijk om als sporter bepaalde doelen te stellen. Zo heb je langetermijndoelen voor over twee tot drie jaar, maar ook middellange voor binnen één jaar en kortetermijndoelen voor binnen een paar weken of maanden. Een doel op lange termijn zou kunnen zijn dat je de wissels wilt leren of op Grand Prix-niveau wilt kunnen rijden. Dit langetermijndoel breek je dan op in middellange en kortetermijndoelen, waardoor je weet dat je nu bijvoorbeeld al aan de verzameling moet gaan werken om over enkele jaren je doel bereikt te hebben. Doelen zijn belangrijk om te hebben, zodat je iets hebt om naar te verlangen. Een goed voornemen is in principe ook een doel of droom, dus ook hiervoor heb je een plan nodig om ze uit te voeren”, vertelt Daphne enthousiast.

Plan van aanpak


“Het belangrijkst om te onthouden van plannen en dus een plan van aanpak, is dat ze worden gemaakt om te kunnen bijstellen en aanpassen. Eigenlijk zijn de feestdagen dan de ideale gelegenheid om lekker op de bank te gaan zitten en hier goed over na te denken. Hoe staat het ervoor met mijn doelen en dromen? Welke ultieme dromen heb ik eigenlijk? En zijn ze haalbaar of zijn er punten die je anders zou moeten aanpakken?”
“Het bekijken van je plannen van een afstandje kan soms heel verhelderend werken”

“Kijk tijdens het doornemen van je doelen ook naar de middellange- en kortetermijndoelen. Verdeel de doelen over de weken, maanden, jaren zodat je een duidelijk inzicht krijgt in wat wanneer moet gebeuren. Zijn de doelen dan ook nog realistisch of moet je deze juist aanpassen om op lange termijn het doel te kunnen bereiken? Door het plan aan te passen en realistischer te maken krijg je hernieuwde energie. Het plan van aanpak verdeel je dus over het jaar, met het langetermijndoel voor ogen”, legt Daphne uit.

Doelen stellen


Volgens de mental coach zijn er in principe drie verschillende soorten doelen:

  • Resultaat-doelen: Winnen. Ofwel, bereiken wat je voor ogen hebt. Zulke doelen zijn echter wel afhankelijk van factoren waar je geen controle over hebt. Denk hierbij aan de jury of de concurrentie.

  • Prestatie-doelen: Deze gaan over hoe je zelf presteert en zijn dus niet afhankelijk van anderen. Ging de wedstrijd bijvoorbeeld goed? Bleef je rustig of had je juist veel spanning? Dit zijn doelen die je kunt stellen met betrekking tot je eigen presteren.

  • Proces-doelen: Hoe verloopt het proces? Meer verzameling bereiken is het prestatie-doel, maar hiernaartoe werken door middel van meer overgangen rijden of meer reactie krijgen op het been is een proces-doel.


“Wanneer je jouw doelen opdeelt in deze drie verschillende doelen maak je het heel concreet. En hoe specifieker jouw doelen, hoe beter ze te controleren zijn. Hierdoor is de kans groter dat je de goede voornemens, en dus de doelen, gaat volhouden of er zelfs een betere versie van hebt gemaakt”, aldus Daphne.

Goede voornemens waarmaken


“Wanneer je jouw doelen hebt opgefrist, een hernieuwd inzicht hebt gekregen en het plan van aanpak hebt aangescherpt kun je er met goede moed tegenaan. Om jezelf te blijven stimuleren om het vol te houden raad ik altijd aan om hulp te vragen. Deel je doelen en plannen met iemand anders, zodat diegene jou hieraan kan blijven herinneren. Dit kan een mental coach zijn, maar ook bijvoorbeeld je instructeur of een vriendin.”

“Bekijk daarnaast ook filmpjes en lees over hoe anderen je voor zijn gegaan. Gebruik dus een goed voorbeeld om jezelf te stimuleren om hetzelfde te kunnen en willen bereiken.”

Tips & Tricks


“Kijk geregeld terug naar wat je hebt opgeschreven over wat je wilt bereiken en hoe je plan van aanpak in elkaar zit”, zegt Daphne. “Zoals gezegd zijn plannen er om bijgesteld en aangepast te worden. Bekijk ze dus regelmatig om te zien of je op de juiste weg zit.”

“Maak je doelen SMART. Ofwel Specifiek, Meetbaar, Achievable (haalbaar), Relevant en Tijdsgebonden. Een haalbaar doel is realistisch maar wel uitdagend en toegewijd aan het onderwerp. Wanneer doelen helder worden, zijn ze meer binnen bereik en voelt het realiseerbaar.”

“Gebruik daarnaast ook de mening van anderen om feedback te krijgen over waar je staat. Dit kan de mening zijn van een instructeur, stalgenootje of juist de jury tijdens een wedstrijd”, geeft Daphne als laatste tip.

Bron: Bitmagazine