knuffelen
knuffelen

Voordelen van paardentherapie in twijfel getrokken

Nieuws

Paardentherapie is immens populair aan het worden, maar wat zijn eigenlijk de voordelen ervan? En welk bewijs bestaat er? Onderzoekers van de Universiteit van Zuid Mississippi doken erin.


Het bewijs dat paardentherapie mensen met psychische aandoeningen helpt, is schaars. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Zuid Mississippi en Emory. Zij stellen dat de therapie steeds populairder wordt, ondanks het beperkte onderzoek naar de voordelen.

Ze concludeerden dat er verwaarloosbaar bewijs is dat paardentherapie voordelen biedt voor personen met psychische stoornissen of andere psychische problemen.

Michael Anestis, professor psychologie aan de Universiteit van Zuid Mississippi en zijn collega’s hebben een onderzoek uitgezet naar de kwaliteit en resultaten van collegiale toetsing* naar dergelijke behandelingen. Ze onderzochten veertien studies, maar de betrouwbaarheid werd in twijfel getrokken door gebrek aan bewijs. “Het huidige bewijs rechtvaardigt niet het gebruik van paardentherapie bij psychische stoornissen”, concluderen ze. “Deze diensten mogen niet worden aangeboden aan het publiek, tenzij en totdat goed opgezette studies laten zien dat er wel degelijk voordeel uit kan worden behaald.”

De onderzoekers zeiden dat therapievormen hun positie op de markt moeten behalen door een stapsgewijs proces met verschillende onafhankelijke onderzoeken.

De therapie heeft extra bekendheid gekregen door programma’s als Dr Phil en The Dr Oz Show en sommige beoefenaars gebruiken dat als bewijs om op te bouwen. Anestis en zijn collega’s vonden een scala van onderwerpen in de onderzoeken die de huidige bevindingen bedreigen. Deze varieerden van een gebrek aan nauwkeurigheid bij het meten van de resultaten tot gebreken in de opzet van het onderzoek waardoor de resultaten moeilijk zijn te interpreteren.

Ze identificeerden drie schendingen die volgens hen in de meeste studies voorkwamen. “Deze schendingen zijn het resultaat van een bijna uniform gebrek aan geschikte experimentele controles naar de resultaten van de behandeling en het ontbreken van onafhankelijke en onpartijdige beoordelaars”, aldus het onderzoeksteam. “Normaal gesproken zouden dit soort studies in de psychologie worden gediskwalificeerd.”

“We roepen alle beoefenaars van paardgerelateerde therapie op hun cliënten te informeren over het zeer beperkte bewijs van hun behandelingen en om ze te wijzen op alternatieve en beter ondersteunde behandelingsopties. Het geloof in de helende mogelijkheden van een specifieke behandeling is begrijpelijk, maar bij gebrek aan bewijs kunnen sommige overtuigingen gevaarlijk zijn voor de consument, de meeste van hen ontbreekt het aan de wetenschappelijke opleiding om de beweringen van de therapie te evalueren. Consumenten die geloven in de effectiviteit van een niet-ondersteunde behandeling lopen het risico te worden weggeleid van effectieve zorg in de richting van experimentele benaderingen, wat minder kans levert op gunstige resultaten.”

* Collegiale toetsing of peerreview is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega’s van de auteur.

Bron: Horsetalk
386692