De relatie met een veulen verbeter je via de merrie
De relatie met een veulen verbeter je via de merrie

De band met een veulen verbeter je via de merrie

Nieuws

Ze zijn schattig, lief en grappig en daarom kun je gewoonweg niet van pasgeboren veulens afblijven. Het geeft je bovendien het gevoel goed bezig te zijn. Je maakt een veulen immers direct handmak en daar heb je later alleen maar voordeel van. Maar is dat wel zo? Onderzoek van de Universiteit van Rennes wijst uit dat je een pasgeboren veulen beter kunt laten leren via de moeder. Het veulen went dan aan je zonder dat de natuurlijke merrie-veulenband wordt verstoord.


Doordat veulens zich al snel aan ons onderwerpen en zich laten aaien, gaan we er gemakshalve vanuit dat ze het ook fijn vinden. Uit de resultaten van het onderzoek is echter af te leiden dat uitvoerig lichamelijk contact vlak na de geboorte, de toekomstige relatie tussen veulen en mens juist bemoeilijkt. Voor pasgeboren veulens bestaat er maar één band: de merrie-veulenband. Het fysieke contact met mensen is heel onnatuurlijk en daarom ervaren ze het al snel als negatief. Vooral de manier waarop er contact is, heeft een belangrijke impact op hun toekomstige gedrag.

Het onderzoek


Bij het onderzoek werd gelet op de reacties van groepen veulens die vlak na hun geboorte op verschillende manieren werden benaderd.

  • Bij de ene groep werd lichamelijk contact gemaakt met de merries. De pasgeboren veulens stonden bij hun moeders terwijl die gedurende negen dagen, 13 minuten per dag werden geborsteld en verzorgd.

  • De andere groep veulens kreeg niet te zien dat hun moeders werden verzorgd. De onderzoekers maakten fysiek contact met de veulens.


Vervolgens werd het gedrag van de veulens getest door een zadeldekje op hun rug te leggen. Alle veulens uit de eerstgenoemde groep lieten dat toe terwijl slechts 36% van de tweede groep ermee instemde. Bovendien bleek dat de eerste groep twee keer meer interesse toonde in de handelingen van de verzorgers.

Het vervolggedrag


Een tweede onderzoek richtte zich op het vervolggedrag van de veulens. Ze kregen een halster om, moesten aan de hand meelopen en een voetje geven. De veulens die in de eerste dagen van hun leven dit soort handelingen hadden kunnen observeren bij hun moeder, slaagden allemaal op een leeftijd van twee maanden. De andere groep haalde hetzelfde slagingspercentage pas met drie maanden.

Alleen met de merrie bezig zijn


De onderzoekers van Rennes achten het bewezen dat de relatie met een veulen aanzienlijk wordt verbeterd als we ons in de eerste veulenperiode uitsluitend bezighouden met de moeder. Indirect leren via de moeder geeft sneller en meer resultaat dan een directe veulenbenadering. Eenvoudig borstelen van de merrie is dus niet alleen een goedkope maar ook effectieve manier om het toekomstige gedrag van het veulen positief te beïnvloeden. Voorwaarde is wel dat de moeder het borstelen rustig ondergaat.

Meer informatie over pasgeboren veulens vind je in Checklist bij een pasgeboren veulen.

Bron: Journal of Equine Mediation