zomer zon geel sfeer tegenlicht
zomer zon geel sfeer tegenlicht

Protocol extreme temperaturen in werking #hittegolf

Nieuws

Het Nationaal Hitteplan is actief in Nederland. Voor paardenhouders betekent dit dat ook zij extra maatregelen zouden kunnen nemen om het welzijn van hun paard te waarborgen.


Bij het vaststellen of er voor een paardenhouder, voor een evenement of voor een transport sprake is van extreme weer wordt er uitgegaan van werkelijke temperaturen die ter plaatse worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan gewoon door de temperatuur te meten met behulp van een app met gegevens van het KNMI: “Het Weer in Nederland”.

Protocol


Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen. Hieronder een aantal overwegingen bij warm weer:

  • Paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan;

  • Paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren);

  • Er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ten minste iedere 4-6 uur ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;

  • Transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn. Indien de veiligheid het toe staat probeer niet de trailer geheel af te sluiten;

  • Door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan;

  • Eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen.


Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

NK Dressuur


Deze week vindt onder andere het NK Dressuur  in Ermelo plaats. De organisatie treft verschillende maatregelen. “Er zijn overal op het terrein extra water- en schaduwplekken gecreëerd, zowel voor mensen als paarden,” vertelt Bas Verhoeven van V2 Facility. “Voor alle paarden, ook de dagdeelnemers, zijn stallen beschikbaar. Er worden twee speciale stallententen gebouwd, daarbij wordt gebruik gemaakt van opac-, niet licht doorlatende zeilen, waardoor het binnen circa 7 graden koeler is. Er zijn nevelinstallaties beschikbaar, zodat de deelnemers na de wedstrijden gelijk af kunnen koelen. Het is toegestaan om in zomertenue te starten en ook mogelijk om binnen los te rijden in de Beatrix- of Amaliahal.”

Advies voor KNHS-wedstrijdorganisaties


Zoals de weersvoorspelling nu is, lijkt het deze week behoorlijk warm te worden. De KNHS vraagt wedstrijdorganisaties maatregelen nemen om het voor mens en dier zo aangenaam mogelijk te maken. Welke maatregelen getroffen worden, hangt mede af van de actuele en lokale weersituatie. Door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing om een evenement wel of niet door te laten gaan.

Voor wedstrijdorganisaties adviseert de KNHS gedurende de tropische temperaturen het welzijn van paarden en ruiters voorop te stellen bij de besluitvorming over het laten doorgaan van wedstrijden en coulant om te gaan met inschrijfgelden van deelnemers die zich afmelden. Samen willen we onnodige risico’s voorkomen en welzijn voorop stellen.

Bronnen: Sectorraad Paarden & KNHS