Neurologische vorm rhino in Lelystad

Welzijn

Op een locatie in Lelystad (Maverick Stables) is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld, meldt de Sectorraad Paarden. Enkele paarden vertonen verlammingsverschijnselen. Eén paard was zodanig ernstig verlamd dat euthanasie noodzakelijk was. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts. Alle paarden op dit bedrijf zijn tegen rhinopneumonie gevaccineerd.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1).

Virusinfectie

Rhinopneumonie, een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Verspreiding

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paard van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Lees hier meer over rhino bij paarden.

Bron: Sectorraad Paarden