Afbeelding
Foto: Severn Teunissen

Symposium | Hoe zit het met het welzijn van coach- en therapiepaarden?

Welzijn Coaching

Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van coach- en therapiepaarden op het welzijn van mensen. Maar hoe zit het eigenlijk met het welzijn van deze dieren zelf? 

Deze vraag was aanleiding voor een grootschalig onderzoek door Aeres Hogeschool naar het welzijn van paarden in deze sector. Tijdens het symposium ‘Welzijn van coach- en therapiepaarden’ werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. 

Welzijn waarborgen

Op de eerste stralende lentedag van het jaar waren we op zaterdag 6 april te gast bij Hippisch Centrum Flevodrome in Dronten. Op deze mooie locatie konden we verschillende lezingen bijwonen, maar er waren ook clinics en een bedrijvenmarkt te bezichtigen. Het hoofdthema van de dag was de vraag ‘hoe kan het welzijn van coach- en therapiepaarden worden gewaarborgd’. Het lectoraat ‘Human and Animal interactions’ dat in 2021 door Aeres Hogeschool in het leven is geroepen heeft hier de afgelopen twee jaar onder leiding van Kathalijne Visser onderzoek naar gedaan.  


Foto: Severn Teunissen

Gemoedstoestanden en drempelwaarden

Aan de hand van verschillende sets aan relevante gedragingen werden voor coachpaarden (die vooral op grond worden ingezet) en voor therapiepaarden (deze paarden worden ook bereden) verschillende gemoedstoestanden gedefinieerd. Heeft een coachpaard bijvoorbeeld de oren naar voren, het hoofd laag, een actief orenspel en de staart losjes gedragen dan is zijn gemoedstoestand ‘comfortabel’. 

Vervolgens zijn door een team van experts (o.a. gedragsdeskundigen en paardencoaches) drempelwaarden bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van een scoresysteem en is gekeken wanneer een gedraging wel en niet acceptabel is. Uit dit onderzoek is gebleken dat het over het algemeen goed gesteld is met het welzijn van coach-en therapiepaarden; de gemoedstoestand ‘comfortabel’ komt gemiddeld het vaakste voor en gedragingen die gekoppeld zijn aan een negatieve gemoedstoestand komen weinig voor.


Foto: Severn Teunissen

Goed management

Daarnaast is door de verschillende onderzoekers gekeken naar andere zaken die het welzijn kunnen beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het karakter van het paard, de duur en intensiteit van de coaching-en therapiesessies, en de manier van huisvesting. De belangrijkste conclusie: door goed management (o.a. goed passend harnachement, goede huisvesting en gezonde voeding) kun je het belangrijkste deel van paardenwelzijn waarborgen. 

Clinics

Tijdens de verschillende clinics was ook veel oog voor het welzijn van de paarden. Nauwlettend werden de lichaamssignalen en gedragingen geobserveerd. Sommige paarden bleken prima in staat te zijn om hun spanning zelf te reguleren en te laten afvloeien. Bleef het paard echter gespannen, dan mocht hij gauw weer terug naar zijn vertrouwde omgeving of soortgenoten.


Foto: Severn Teunissen

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn gepresteerd in een e-learning. Dit is een digitaal trainingspakket waarmee op een eenduidige manier getraind kan worden in het herkennen van gedrag bij paarden tijdens coach-en therapiesessies. De e-learning wordt aangeboden vanuit de nieuwe brancheorganisatie ‘Vereniging aanbieders Dier en Zorg’. Meer weten? https://verenigingaanbiedersdierenzorg.nl/herkennen-van-gedrag-bij-coach-en-therapiepaarden

Tekst: Margriet van der Zwan / Foto’s: Severn Teunissen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding