Hoe meet je of een paard gelukkig is?

171127114_ABFweb
171127114_ABFweb

De meeste paardeneigenaren weten dat ’t welzijn van hun paard om meer draait dan alleen genoeg te eten, water en een fijne wei en stal. Het emotionele welzijn van het paard is evenzo belangrijk. Maar hoe weet je nou precies of je paard gelukkig is? Wij kunnen misschien wel dénken dat het paard gelukkig is, maar hoe kun je dat eigenlijk op een objectieve manier meten? Een groep onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Australië heeft de koppen bijeengestoken om antwoord te vinden op die vraag. Ze voerden twee onderzoeken uit: één onderzoek richtte zich op het zoeken naar paardengedragingen die de stemming en het algemene welzijn van het paard goed weerspiegelen. Het tweede onderzoek was gericht op fysieke metingen van emotie, zoals de hartslag.