gebit
gebit

Dit wil je weten over het paardengebit

Nieuws

Zelf poets je braaf tweemaal daags je tanden en ga je elk halfjaar naar de tandarts voor controle. Maar hoe verzorg je een paardengebit? Horse & Hound stelde de meest gestelde vragen aan diverse veeartsen en paardentandartsen en kreeg de volgende antwoorden.1. “Kunnen gebitsproblemen leiden tot verminderde prestaties?”


Ja. Als een paard pijn in zijn mond heeft, kan hij zijn hoofd en hals in een onnatuurlijke positie gaan dragen. Dat kan vervolgens weer leiden tot problemen bij de aanleuning. Het is bovendien vanzelfsprekend dat een dier dat niet lekker in zijn vel zit, niet optimaal kan presteren. Of dat nu komt door pijn of door verminderde eetlust vanwege problemen met zijn gebit.

2. “Kunnen regelmatige gebitschecks de kans op koliek verminderen?”


Ja, paarden en pony’s waarbij het gebit regelmatig wordt nagekeken, blijken minder risico te lopen op koliek door verstopping van de dikke darm. Doordat ze hun voedsel beter kunnen kauwen, levert dat minder problemen op in het verteringsstelsel. Wel is heb belangrijk de tanden niet te vaak te laten vijlen, omdat dat het juist weer moeilijker maakt voor een paard om goed te kauwen en op die manier juist weer meer risico loopt op een koliekaanval.

3. “Ik weet niet zeker of er iets mis is met het gebit van mijn paard. Hoe kom ik erachter?”


Het is niet altijd even gemakkelijk te zien of een paard last heeft van zijn tanden. Soms verandert zijn manier van kauwen, maar duidelijke signalen van ongemak zijn er vaak niet. Houd in de gaten hoe je paard eet: als hij langzamer eet dan normaal, zijn voer laat staan of erg knoeit en proppen draait van zijn hooi, kan dat wijzen op tandproblemen.

Wanneer je echt aan een paard gaat zien dat hij pijn heeft, is het meestal al te laat. Het is dus belangrijk om regelmatig een deskundige naar de tanden te laten kijken, zodat problemen op tijd kunnen worden opgemerkt en behandeld.

4. “Waarom moeten de tanden van een paard worden gevijld?”


Paardentanden groeien met ongeveer 3 millimeter per jaar, tot een paard ongeveer 18 jaar oud is. Dit was oorspronkelijk omdat paarden de hele dag door op ruwe, taaie gewassen moesten kauwen en de tanden automatisch afsleten tot hun normale lengte. Tegenwoordig bestaat een paardendieet voornamelijk uit zacht hooi, vers gras en brokken, waardoor het gebit niet meer zo snel afslijt en de kans krijgt te ver door te groeien. De verandering van houding bij het eten (van met het hoofd naar beneden bij het grazen naar het hoofd omhoog om te eten uit een voerbak) kan ook leiden tot een ander afslijtpatroon. Dit kan de zogenaamde haken op de kiezen veroorzaken: scherpe randen die in de wangen van het paard kunnen snijden. Om dit te verhelpen is regelmatig bijvijlen noodzakelijk.

5. “Moet een paard verdoofd worden tijdens de behandeling?”


Tenzij een paard erg nerveus is en het de veearts op die manier moeilijk maakt de behandeling te kunnen uitvoeren, is een verdoving over het algemeen niet nodig. Bovendien mag een paard alleen verdoofd worden door een veearts, dus voor een standaard gebitscheck door de paardentandarts hoeft vrijwel nooit verdoofd te worden.

6. “Heeft een ouder paard speciale gebitsverzorging nodig?”


Omdat de tanden van een paard na zijn achttiende levensjaar stoppen met groeien, moet zijn gebit voorzichtiger behandeld worden dan dat van een jong paard. Een afgesleten tand groeit immers nooit meer terug. Het kan voorkomen dat de tanden zo ver zijn afgesleten dat ze nauwelijks meer boven het tandvlees uitsteken. In dat geval zal het paard een speciaal dieet van gemakkelijk te kauwen voer moeten krijgen.

7. Mijn paard krijgt een vulling. Wat wordt daarvoor gebruikt?


In sommige gevallen kan een paardentand of -kies gevuld worden om verder verval te voorkomen. Hiervoor wordt hetzelfde materiaal gebruikt dat de ‘gewone’ tandarts ook gebruikt om mensentanden te vullen.

8. “Hoe vaak moet mijn paard naar de tandarts?”


Dat hangt af van de leeftijd van het paard. Jonge paarden (tot 5 jaar) zijn nog aan het wisselen en het is dus verstandig elk half jaar een gebitscheck te laten doen. Volwassen paarden hebben genoeg aan een jaarlijkse controle, en voor oudere paarden (vanaf een jaar of 18) volstaat bij een goede gebitsverzorging een controle van eens per twee jaar. Natuurlijk is het in alle gevallen van belang om zelf ook goed het gebit van je paard in de gaten te houden.

Bron: Horse and Hound / Paardentandarts Kleine