oog (3)
oog (3)

App voor pijnherkenning bij paard

Nieuws

Kun jij aan de gezichtsuitdrukking van je paard zien of hij pijn heeft en waar? Onderzoekers aan de Universiteit Utrecht willen daarvoor een app ontwikkelen. Daarmee kan pijn bij een paard of ezel meetbaar worden en worden bepaald of en hoeveel pijnstilling het dier nodig heeft.


Laten we beginnen met het slechte nieuws. De app is er voorlopig nog niet. Daarvoor moet eerst geld worden opgehaald. Het project ‘Hoe kan ik pijn bij mijn paard of ezel herkennen’ is ondergebracht bij de Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Dat initiatief voor fondsenwerving is vorige maand opgericht om projecten op het gebied van onder andere dierenwelzijn mogelijk te maken.

Fondsenwerving


Het pijnherkenningsproject is een van de vele projecten waarvoor donateurs worden gezocht. Vrienden Diergeneeskunde probeert middels crowdfunding en het zoeken van fondsen aan geld te komen voor haar activiteiten. Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde en wordt ondersteund door het Utrechts Universiteitsfonds.

Gezichtsuitdrukkingen


“Het lukt ons al heel goed om aan de gezichtsuitdrukkingen bij het paard te zien of het paard koliek heeft”, zegt dr. Thijs van Loon, die het project heeft opgezet. “Omdat dieren niet kunnen praten moet je op een andere manier bepalen of het dier pijn heeft en hoeveel.  Dit kan goed door de gezichtsuitdrukkingen in detail te analyseren. Deze techniek willen we gebruiken bij het ontwikkelen van een app voor de mobiele telefoon.”
“Betere pijnherkenning leidt tot meer gerichte inzet van pijnstillers. Bovendien kunnen nieuwe pijnstillers ook beter onderzocht worden op effectiviteit. Bewezen is dat gezichtsherkenning –en met name de herkenning van typische pijntrekken- een objectief meetsysteem is voor pijn. Een app zou een grote stap voorwaarts voor het dierwelzijn betekenen.”

Pijn meten


“Bij het geven van pijnstilling aan dieren met pijn, lopen dierenartsen en eigenaren vaak aan tegen het feit dat het dier niet kan aangeven hoeveel pijn het heeft en waar het precies pijn doet.”
“De laatste jaren laten diverse studies zien dat samengestelde pijnschalen heel nuttig kunnen zijn bij het meetbaar maken van pijn. Hierbij kun je denken aan gedragsuitingen zoals liggen, rollen en krabben, fysiologische variabelen zoals pols- en ademhalingsfrequentie, en interactieve variabelen zoals aanraking van het zere gebied. Vooral voor koliek- en orthopedische pijn werken deze systemen goed. Daarnaast wordt ook veel onderzoek gedaan naar gezichtsexpressie bij pijn. Er zijn enkele studies verschenen waarbij bepaalde typen pijn (postoperatieve pijn, acute koliekpijn en pijn aan het oog of het gebit) aan de hand van gezichtsexpressie konden worden vastgesteld. Ook voor de ezel lijkt pijnherkenning aan de hand van gezichtsexpressie een nuttige methodiek te zijn.”

Verder onderzoek


“Door verder onderzoek naar pijnherkenning bij het paard en de ezel te steunen, wordt het mogelijk meer te weten te komen over het objectief meetbaar maken van specifieke typen pijn”, aldus Thijs van Loon.
Het doel is om een meetmethode te ontwikkelen die naast dierenartsen en wetenschappers ook te gebruiken is voor paardeneigenaren. Het streven is om dat te doen via een mobiele app, waarbij pijn bij paarden en ezels objectief en betrouwbaar kan worden gemeten.

Donatie


Iedereen kan een project steunen met een donatie. Zo kan voor 25-50 euro een student worden ondersteund tijdens hun verblijf in het buitenland voor dit onderzoek; voor 1500 euro kan een deel van de app worden gefinancierd; en voor 40.000 euro kan de app daadwerkelijk worden ontwikkeld.

Bron: Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.