Bedreigende paardenziektes 3
Bedreigende paardenziektes 3

Bedreigende paardenziektes

Nieuws

In het buitenland komen een aantal paardenziektes voor waar we in Nederland nog niet mee te maken hebben. Wel moeten we er ook hier alert op zijn vanwege de toenemende kans dat we hier in de toekomst mee in aanraking zullen komen. Tess van Overbeek van Equinoord Paardpraktijk legt uit op welke symptomen paardeneigenaren moeten letten bij het West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA). Een vroege diagnose en het herkennen van de bedreigende buitenlandse ziektes kan namelijk een landelijke uitbraak voorkomen.Het West Nile Virus (WNV)


Om erachter te komen wat het West Nile Virus is stelden we vijf vragen aan Tess van Overbeek:

1. Op 27 augustus 2018 kwam de melding dat een paard in Massachusetts besmet bleek te zijn met het West Nile Virus. Staat de besmetting van dit Amerikaanse paard op zichzelf of komt het vaker voor dat paarden uit een niet-endemisch gebied het slachtoffer worden?


Tess: “Het West Nile Virus komt in Afrika, Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en delen van Europa voor. Inmiddels is het virus endemisch in delen van Frankrijk en Italië. Buiten die gebieden om zijn er in 2010 uitbraken geweest in Griekenland, Spanje en Hongarije. Het komt dus helaas voor dat ook paarden uit een niet-endemisch gebied besmet raken met het West Nile Virus. Heel recent is afgelopen maand een vogel, besmet het West Nile Virus gevonden in Duitsland, een aanwijzing dat het dus ook zomaar in Nederland op kan duiken.”

2. Hoe kan het West Nile Virus zich verspreiden?


“Het West Nile Virus wordt overgedragen door muggen”, Tess vervolgt: “Het virus vermeerdert zich in wilde vogels, zij zijn een reservoir van het West Nile Virus. De muggen die de geïnfecteerde vogels steken raken besmet en geven dit door met het steken van een mens of paard Goed om te weten is dat paarden (en mensen) elkaar niet kunnen besmetten, zij zijn dus het eindstation.”

3. Hoe kan het West Nile Virus de wereld over gaan?


Tess: “Verschillende factoren zorgen ervoor dat het West Nile Virus de wereld over kan gaan. Allereerst kunnen zowel wilde vogels als besmette muggen het virus verplaatsen. Daarnaast zijn er mondiale ontwikkelingen die zorgen dat het virus zich beter verspreiden kan dan vroeger. Zo is het internationale transport van wedstrijdpaarden en mensen toegenomen. De paarden en de reizigers die het vliegtuig nemen naar verre landen kunnen het West Nile Virus meenemen. Als laatste factor speelt het klimaat nog een rol, want het West Nile Virus tref je voornamelijk in warme landen aan. Nu de gemiddelde temperatuur hoger is, er mildere winters zijn en we natte zomers hebben kunnen de muggen die het West Nile Virus verspreiden zelfs in Nederland overleven.”

4. Welk muggen zijn de boosdoeners?


Tess: “Dat is het Culex mugje, dit is een geslacht van muggen uit de familie van de steekmuggen. De (Aziatische) tijgermug is een aanverwant familielid. Met name deze tijgermug staat bekend staat als vector (overdrager) van het West Nile Virus, maar ook de muggensoorten die in Nederland voorkomen zijn in staat het virus over te brengen.”

5. Wat doet Europa om het West Nile Virus buiten de deur te houden? En, wat kan een Nederlandse paardeneigenaar ertegen doen?


Tess: “In Europa gelden strenge regels voor internationaal transport van paarden en sinds enkele jaren is er een WNV-vaccin in Nederland geregistreerd. Deze kan preventief worden gegeven aan paarden die regelmatig op internationaal transport gaan.”

Dan de situatie in Nederland. Tess: “Nederland is officieel vrij van WNV, maar paardeneigenaren moeten alert zijn op de symptomen en kunnen voorzorgsmaatregelen treffen. Om zelf niet gestoken te worden kan DEET opgespoten worden en ook voor de paarden zijn er sprays die vliegen en muggen wegjagen. In het zomerseizoen kun je je paard daarnaast tegen steken beschermen door deze compleet in te pakken met een zomerdeken en door de ogen te beschermen met een vliegenmasker.”

Het West Nile Virus laat bij 10% van de paarden ziekteverschijnselen zien. Deze ziekteverschijnselen treden 2 tot 6 dagen later op dan dat jouw paard door de mug geprikt is. De symptomen waaraan het West Nile Virus te herkennen is zijn:


Equine Infectieuze Anemie (EIA)


Naast het WNV is Equine Infectieuze Anemie een hele nare exotische paardenziekte. Om erachter te komen wat EIA is stelden we opnieuw vijf vragen aan Tess van Overbeek:

1. Hoe dichtbij Nederland is EIA ooit gekomen?


Tess: In landen om ons heen zoals Duitsland, België en Frankrijk wordt af en toe een paard met Equine Infectieuze Anemie gevonden. In juli 2017 is het voor het eerst bij een paard in Nederland aangetoond. Het is dus wel degelijk een aandoening die steeds dichterbij komt en waar we alert op moeten zijn.”

2. Welke insecten verspreiden EIA?


“Het Equine Infectieuze Anemie virus is een virus dat behoort tot de familie van het hiv-virus”, zegt Tess. Ze vervolgt: “Het virus wordt overgedragen door bloedzuigende insecten zoals dazen en soms ook stalvliegen. Het virus vermeerdert zich niet in de insecten zelf, maar zit in het bloed wat aan hun steekmechanisme blijft kleven. Door korte tijd na het steken van een besmet paard ook een gezond paard te steken kunnen ze het virus overbrengen. De kans op overbrengen van de aandoening door insecten wordt zeer klein wanneer paarden meer dan 180 meter uit elkaar staan.”

3. Hoe kan EIA nog meer overgedragen worden?


Tess: “Het virus kan ook door besmette naalden overgebracht worden. Gebruik dus altijd wegwerpspuiten- en naalden en gebruik voor ieder paard een aparte naald. Dierenartsen in Nederland werken uitsluitend met wegwerpnaalden en gebruiken alleen bloedproducten van paarden die gecontroleerd zijn op de afwezigheid van EIA.”

4. Welke voorzorgsmaatregelen zijn er nog meer tegen EIA te treffen?


Tess: “Reinig en steriliseer alle instrumenten na elk gebruik. Controleer vooral de instrumenten die in contact geweest kunnen zijn met bloed. Zet ook nieuwe paarden, ezels of muildieren uit het buitenland niet zomaar bij jouw paard(en) in de buurt. Laat deze nieuwelingen eerst controleren op de afwezigheid van EIA of eis bij import dat de verkoper een recent negatief EIA-testcertificaat aan je toont. Dit is geen gekke vraag, want voor de export naar het buitenland wordt in diverse landen om een negatief EIA-testcertificaat gevraagd. De verkoper is in veel gevallen dus al in het bezit van een EIA-testcertificaat.”

5. Hoe is EIA te diagnosticeren?


Tess: “De diagnose Equine Infectieuze Anemie kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek. Paarden die besmet zijn met het Equine Infectieuze Anemie virus zijn niet te genezen en er is ook geen vaccin beschikbaar. Een besmet paard kan ondersteunend behandeld worden, maar omdat het paard levenslang drager blijft en de verschijnselen van EIA ernstig zijn is het waarschijnlijker dat het besmette paard geëuthanaseerd wordt.”

Let op: Equine Infectieuze Anemie is een aangifteplichtige ziekte. Als er in Nederland een positief paard gesignaleerd wordt dan zal het bedrijf waar het dier staat in eerste instantie gesloten worden. Symptomen van EIA zijn:


Interessante bronnen om verder te lezen over WNV en EIA:

Bron: Bitmagazine.nl
Bedreigende paardenziektes 2
Buitenlandse paardenziektes, WNV
Buitenlandse paardenziektes, EIA