trailer vervoer
trailer vervoer

Wat betekent vogelgriep voor de paardensector?

Nieuws

Afgelopen zaterdag werd vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp  de zeer besmettelijke variant blijkt te zijn. De vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden door de overheid beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Door de overheid is een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.Wat is vogelgriep?


Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekte is zeer besmettelijk voor met name kippen maar ook (wilde) watervogels kunnen de ziekte krijgen. Er zijn veel verschillende varianten van het virus, net als bij de andere griepvirussen. De huidige variant is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De vogels kunnen zeer snel sterven zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.

Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?


Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden. Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen - die ook voorkomen bij een luchtweginfectie - te letten:

  • Koorts;

  • Hoesten;

  • Neusuitvloeiing;

  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust;

  • Ooguitvloeiing/oogontsteking;

  • Verdikte keellymfeknopen;

  • Spierpijn/spierstijfheid.


Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen. De reden waarom er een vervoersverbod is voor paarden van kippenbedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer.

Is er een vaccin voor paarden?


Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt.

Vanaf wanneer is de door de overheid afgekondigde standstill geldend?


Vanaf zondagochtend half 12 is een standstill van maximaal 72 uur afgekondigd (dus tot woensdagochtend half 12). Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Mogen paarden in deze periode worden vervoerd?


Paarden in Nederland mogen vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn, daarbij geldt wel het volgende:

  • Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en te vinden in bijlage 9 op bladzijde 191 en verder.


http://www.nvpluimveehouders.nl/images/pdf/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-2-0-september-2013.pdf

  • Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur.


Gelden er rondom Henkendorp extra maatregelen?


Er is een zone ingesteld van 10 km rondom het bedrijf in Hekendorp, waarvoor extra maatregelen gelden. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel voor 30 dagen. In dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De maatregelen gelden in dit gebied ook voor gemengde bedrijven met pluimvee, voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in deze zone geldt een bezoekersregeling en dienen zij extra hygiënemaatregelen te nemen. De exacte grenzen van dit gebied zijn beschreven op www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/11/16/regeling-instelling-beschermings-en-toezichtsgebied.html

Waar moet ik op letten bij het vervoer van paarden?


Bedenk voor vertrek of u thuis een commercieel pluimveebedrijf heeft of daarmee in contact bent geweest. Is dit niet het geval vul dan de voornoemde eigenverklaring in zodat u deze kunt overleggen indien u wordt aangehouden door de NVWA. Bij vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied geldt dat vervoer verboden is en alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts. Ook dient de kliniek waar u naar toe zou willen gaan tevoren toestemming te geven dat uw paard daar inderdaad welkom is.

Kan ik op wedstrijd of buitenrit?


Ja, u kunt als u buiten het beschermings- en toezichtgebied zit gewoon op buitenrit of wedstrijd. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciële kippenhouderijen.

Moet een wedstrijdorganisatie voor aankomende week extra maatregelen nemen?


In de loop van de week zal duidelijk worden of de standstill eventueel verlengd zal worden en welke maatregelen de overheid verder zal nemen. U kunt de berichtgeving volgen op: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws. Eventuele updates zullen ook op de KNHS site bekend worden gemaakt.

 Bron: KNHS