141021016_ABFweb
141021016_ABFweb

I&R: Registratie vanaf vandaag mogelijk

Welzijn

De identificatie- en registratieregels (I&R) voor paarden worden vanaf 21 april 2021 aangescherpt. Dit heeft impact op jou als paardeneigenaar en voor de locatie waar je paard is gehuisvest. De nieuwe wet heeft als doel de locaties waar paarden verblijven beter in kaart te brengen, zodat wanneer er bijvoorbeeld een ernstige, besmettelijke ziekte uitbreekt, adequate maatregelen genomen kunnen worden. De gegevens worden bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is vanaf vandaag mogelijk om paarden te koppelen aan het UBN.

Per 21 april 2021 wordt in Nederland de Europese diergezondheidsverordening van kracht. Hiermee wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen een stuk strenger. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als professioneel gehouden paarden, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Registeren van het paard

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn.

Registeren van een locatie waar paarden gehouden worden

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een uniek bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden op de locatie worden gekoppeld aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. Dit kan op mijn.rvo.nl. Heb je al een UBN en wil je paarden toevoegen? Via Paarden melden op mijn.rvo.nl kom je in I&R. Hier kun je meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen heb je de gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je dit makkelijk doet.

Veelgestelde vragen

Mieke Theunissen van de LTO Nederland beantwoordde voor Bit veel van de vragen die er waren over de nieuwe I&R-wetgeving. Deze vragen zijn in dit dossier gebundeld. Lees hier het bericht over wat de I&R-wetgeving voor jou inhoudt.

Bron: KWPN.nl, Bit & Cap