voernijd
voernijd

Minder agressie tijdens het eten

Welzijn Opvallend

Wilde paarden vertonen weinig agressie tijdens het eten, omdat zij veel ruimte hebben en het grootste deel van de dag kunnen grazen. Onze gedomesticeerde paarden leven vaak in kleinere ruimtes en krijgen, in verhouding met wilde paarden, relatief weinig tijd om te eten. Bij paarden die in een groep eten komt regelmatig agressie tijdens het eten voor.

Dit zette een team Zwitserse onderzoekers aan het denken. Zij wilden wel eens weten welke manier van voeren de onderlinge agressie tijdens het eten zou kunnen verminderen. Zij dachten dat bij het voeren van groepen paarden, het vergoten van de afstand tussen de paarden en de tijd die zij bezig zijn met eten zou kunnen helpen bij het verminderen van de onderlinge agressie.

Onderzoek onder 390 paarden in groepsstallingen

De Zwitserse onderzoekers observeerden 390 paarden in vijftig verschillende groepsstallingen. Ze keken dertig minuten voor het voermoment en dertig minuten tijdens het eten naar de gedragingen van de paarden. Ze rapporteerden elke vorm van agressief gedrag, waaronder dreigen, duwen, naderen, bijten, trappen, schoppen en achtervolgen.

De vijftig onderzochte groepen bestonden uit vier tot en met eenentwintig paarden. Elke groepsstalling was uitgerust met één van de volgende voersystemen:

  • Verschillende hoopjes hooi op de grond.
  • Een standaard hooiruif.
  • Een voerhek, waarbij de paarden met hun hoofd tussen twee spijlen staan en hierdoor van elkaar gescheiden worden.
  • Slowfeerder hooinetten.
  • Open voerstallen, waarbij de paarden elk afzonderlijk een stal in kunnen lopen en apart kunnen eten. Er waren twee varianten, één waarbij wel contact mogelijk was en één waarbij geen contact mogelijk was.
  • Een combinatie van deze systemen.

Verschillen tussen de voersystemen

Zo’n 64 procent van de agressieve gedragingen waren dreigingen zonder fysiek contact. Toch waren er duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende voersystemen. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat de agressie tijdens het eten beperkt kon worden door de afstand tussen de paarden te vergroten. De onderzoekers zagen de minste agressie in groepen waar het hooi voor elk paard minstens één tot anderhalve meter uit elkaar lag. Ook bij de voersystemen met fysieke barrières was de agressie duidelijk minder. De meeste agressie was te zien bij de verschillende hoopjes op de grond, waarbij alle paarden toegang hadden tot dezelfde voedselbron.

Meer tijd om te eten vermindert agressie

Een andere manier om onderlinge agressie tijdens het eten te verminderen is door de voertijd te verlengen. De paarden in het onderzoek vertoonden veel minder agressie als zij meer tijd konden besteden aan het eten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de slowfeeder hooinetten en de hooiruiven. Deze bevindingen zijn een aanvulling op een Nederlands onderzoek, dat aantoonde dat regelmatig voeren de agressie tijdens het eten beperkt.

Aanbeveling van de onderzoekers

Volgens onderzoeker Anic Osterag is het bij paarden in groepsstallingen aan te bevelen om constant toegang te geven tot ruwvoer, waarbij er op verschillende plekken voer wordt aangeboden. Daarnaast doe je er goed aan om de afstand tussen de voederplekken minstens anderhalve meter te laten zijn, of de voederplekken van elkaar te scheiden door middel van fysieke barrières zoals een scheidingswand.

Bron: The Horse