paardenmarkt
paardenmarkt

Dierenbescherming stapt uit Protocol Welzijn Paardenmarkten

Nieuws

De Dierenbescherming meldt ‘helemaal klaar’ te zijn met de paardenmarkten en uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten te stappen. “Er wordt geen echte voortgang geboekt en het huidige protocol is onduidelijk en gaat niet ver genoeg.” August van den Anker, voorzitter van de Hedel paardenmarkt is verrast. “We waren steeds met elkaar in overleg en weten niet wat er nu precies aan de hand is.”


In 2011 was de Dierenbescherming, samen met de drie grootste paardenmarktorganisaties, iniatiefnemer van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Het doel was het welzijn van de dieren sterk te verbeteren. Dit protocol leidde tot een eerste stap in die richting, maar verder boekt de Dierenbescherming geen vooruitgang.

Onduidelijk


De Dierenbescherming schrijft op hun website: “Na jaren praten blijft het bij de marktorganisaties onduidelijk hoe bepaalde zaken praktisch uitgevoerd gaan worden. Denk daarbij aan de distributie van voer en water en de controle van de gezondheid van de dieren. Bij een grote paardenmarkt van zo’n 2.000 dieren is maar één dierenarts aanwezig. Ook blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor toezicht en uitvoer van het protocol en is het moeilijk om duidelijk vast te leggen wat er bijvoorbeeld onder ‘mishandeling’ wordt verstaan.”

Verrast


August van de Anker is verrast en geeft aan dat de paardenmarkten van Zuidlaren, Hedel en Elst binnenkort gezamenlijk op dit nieuws zullen reageren, maar wilde al wel het volgende kwijt: “Ook voor ons staat het dierenwelzijn voorop. Ik ben het er beslist niet mee eens dat er dierenleed is op onze markten. We proberen steeds mee te denken en hebben al veel zaken opgelost. Ook zijn we tal van nieuwe ideeën aan het uitproberen.”

Volksfeest


“Elk jaar opnieuw gaat het mis met het dierenwelzijn op de markten die, op een paar na, zijn verworden tot een excuus voor volksfeesten die niets met het verhandelen van paarden te maken hebben. De dieren worden te veel blootgesteld aan stressvolle prikkels als harde muziek, kermislawaai en hordes luidruchtige mensen. Daarnaast staan de paarden vaak langdurig zonder eten en drinken, dicht op elkaar gepakt en op een ongeschikte ondergrond en kunnen zichzelf en elkaar zo gemakkelijk verwonden”, aldus de Dierenbescherming.

Einde paardenmarkten


De Dierenbescherming ziet het liefst dat paardenmarkten op termijn helemaal verdwijnen: “We gaan hier de komende tijd dan ook over in gesprek met gemeenten waar de markten nog georganiseerd worden. Wellicht kunnen deze evenementen een invulling krijgen waarbij geen dieren aanwezig zijn. Daarnaast gaan we op zoek naar alternatieven voor het verhandelen van paarden.”

Bron: Dierenbescherming en Horses