Trekpaard couperen
Trekpaard couperen

Staatssecretaris start handhavingstraject vanwege gecoupeerde staarten

Nieuws

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat tentoonstellingsverbod paarden met gecoupeerde staarten bestuursrechtelijk handhaven. Van Dam schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van berichten dat vrijwel alle paarden op de Nationale Tentoonstelling Trekpaarden van 18, 19 en 20 augustus ondanks het wettelijke verbod gecoupeerd waren.


Van Dam vindt het jammer dat de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt. De Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger (KVTH) kan bijvoorbeeld het deelnemen aan tentoonstellingen met gecoupeerde paarden in het wedstrijdreglementen verbieden. Als naast de KVTH ook andere organisatoren dit verbod in het reglement opnemen, wordt een groot deel van het probleem al opgelost, aldus Van Dam. De staatssecretaris wil nu zelf de politieke verantwoording nemen door een handhavingstraject in te gaan.

Buitenland


Of het gecoupeerde paard uit het buitenland komt of in het buitenland is gecoupeerd, maakt volgens Van Dam niet uit. Hij is van mening dat in beide gevallen het paard niet mag deelnemen aan een in Nederland georganiseerde keuring of tentoonstelling. Mocht er wel een gecoupeerd paard op het evenement zijn, dan moet er een verklaring van een dierenarts zijn waaruit blijkt dat er een geneeskundige reden was om de staat te couperen.

Onderzoek


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet momenteel onderzoek naar aanleiding van tentoongestelde, gecoupeerde paarden. In het kader van dit onderzoek heeft de NVWA controles uitgevoerd op tentoonstellingen in Zeeland en Limburg. Het onderzoek is onderdeel van een bestuursrechtelijk handhavingstraject. Wanneer op basis van het lopende onderzoek overtredingen worden vastgesteld, kan hiertegen bestuursrechtelijk worden opgetreden door bijvoorbeeld het opleggen van een last onder dwangsom.

Einde aan de situatie


Het resultaat van het ingezette bestuurlijke handhavingstraject vormt de basis voor het onderzoek. Zo kan men kijken naar wat er verbeterd kan worden om aan deze situatie een einde te maken. Van Dam zal de Kamer hierover dit najaar informeren.

Bron: Agriholland / Ministerie van Economische Zaken