bitloos
bitloos

Onderzoek: Bitloos versus traditioneel hoofdstel

Nieuws

Tegenwoordig is er veel keuze uit verschillende hoofdstellen, zo zijn er nu ook steeds meer bitloze hoofdstellen. Maar hoe ervaart het paard bitloos eigenlijk? Uit recent onderzoek blijkt dat paarden van zowel bitloze als traditionele hoofdstellen vergelijkbare levels van teugeldruk accepteren, dat meldt de website Horse & Hound.


Afgelopen november, tijdens de International Equitation Science Conference in Australië, zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek ging over het vrijwillig aannemen van teugeldruk op verschillende bitloze hoofdstellen in vergelijking tot het aannemen van teugeldruk op een traditioneel hoofdstel.

“Om diervriendelijker om te gaan met paarden, stappen sommige ruiters over op alternatieven, zoals bitloze hoofdstellen. Echter is over de drukgevoeligheid bij paarden nog weinig bekend in combinatie met deze hoofdstellen”, vertelt het team van onderzoekers uit Duitsland.
“Het doel van dit onderzoek was dan ook om informatie te vergaren over hoe paarden druk ervaren met verschillende bitloze hoofdstellen ten opzichte van een traditioneel hoofdstel”

Binnen het onderzoek zijn 21 paarden onderzocht met vier verschillende bitloze hoofdstellen; LG hoofdstel, sidepull, Dr Cook’s bitloos hoofdstel en een touwhalster. Daarnaast is een traditioneel hoofdstel met enkelgebroken bit gebruikt. De teugels hadden allemaal een drukmeter en werden aangepast op de lengte van het paard. Zodat het paard zijn hoofd 5-10 procent voor de loodlijn kon houden. De druk op de teugels werd gevraagd door de paarden te laten stretchen voor eten, zowel voorwaarts als neerwaarts. Zonder een ruiter op hun rug. De druk werd daarna weer verlicht als het paard had gestretcht of maximaal na één minuut. Deze procedure is drie keer per dag herhaald bij alle 21 paarden op drie verschillende dagen.

Het resultaat


Alle paarden hebben vergelijkbare hoeveelheden van druk uitgeoefend op alle hoofdstellen, behalve op de sidepull. De toegepaste maximale spanning op alle hoofdstellen door de paarden toonde geen significant verschil. “De resultaten tonen aan dat binnen dit onderzoek dezelfde hoeveelheid teugeldruk resulteert in vergelijkbare levels van gemak of ongemak bij het paard”, vertellen de onderzoekers. “In vergelijking met de andere hoofdstellen, vertoont de sidepull wel een hogere teugeldruk en daarmee een hoger ongemak op de neus van het paard. Wat ook verklaart waarom de maximale acceptactie van teugeldruk bij dit hoofdstel lager ligt dan bij de andere hoofdstellen.”

Bron: Horse & Hound