200601094_ABFweb
200601094_ABFweb

Strengere coronamaatregelen binnen de paardensport

Nieuws

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal maatregelen gelden specifiek voor de sportsector en hebben invloed op de paardensport. Het belangrijkste doel van deze maatregelen is om groepsvorming, sociale contacten en reisbewegingen zo veel mogelijk te reduceren. Wat betekent dat voor de paardensport?


Paardrijden en het volgen van lessen of trainingen is toegestaan indien 1,5 meter afstand gehouden wordt. Dit is mogelijk omdat de paardensport geen teamsport en geen contactsport is. Paardensport vindt voornamelijk buiten of in een grote natuurlijk geventileerde ruimte zoals een binnenrijbaan plaats, waardoor bij de meeste disciplines altijd 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Er geldt een verbod op wedstrijden voor volwassenen. Onderlinge wedstrijden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar van dezelfde club/vereniging zijn toegestaan, zonder publiek.

Maatregelen in de paardensport

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor tenminste de komende twee weken en misschien langer, in de paardensport:

 • We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden verreden. (Voor topsporters gelden uitzonderingen, zij worden hierover zsm geïnformeerd door de KNHS.)

Onderlinge wedstrijden

 • Onderlinge wedstrijden voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  -Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten. (Let op: wedstrijden hoeven niet te worden aangevraagd en zijn niet voor winstpunten.)
  -Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
  -De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.
  -Publiek is niet toegestaan.

Individueel 

 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een buitenrit, ruiters per groepjes van 4 duidelijk te onderscheiden moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een gekleurd hesje.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar er worden geen wedstrijden verreden. Onderlinge wedstrijden zijn wel toegestaan onder de voorwaarden zoals vermeld bij punt 3. Kinderen met klachten blijven thuis.

Gezondheidscheck 

 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, training of onderlinge wedstrijd. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.
 • Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 • Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.
 • Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij het sporten kan een uitzondering worden gemaakt.
 • Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.

Mondkapjes

 • Het dragen van mondkapjes is een dringend advies. Het advies is om op de paardensportaccommodaties, buiten het paardrijden om, mondkapjes te dragen voor en na afloop van de les, training en/of onderlinge wedstrijd. Download een poster van de FNRS en KNHS om bezoekers te wijzen op het dragen van een mondkapje op uw accommodatie.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Online dressuur events

De KNHS zal zo spoedig als mogelijk is weer online dressuur events openzetten in Mijn KNHS voor paardrijden.nl, zodat ruiters thuis een dressuurproef kunnen opnemen en deze online laten beoordelen door een KNHS-jurylid.

Annulering wedstrijden

Heeft u als wedstrijdorganisator een wedstrijd gepland staan in de periode dat bovenstaande maatregelen gelden, dan wordt deze geannuleerd en brengen wij geen wedstrijdafdracht in rekening.

Generiek kader coronamaatregelen

Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Het RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen, verenigingen en organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Kijk voor actuele informatie op de website van de rijksoverheid.

Lokale verschillen

Er kunnen nog steeds lokaal verschillende maatregelen gelden. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of veiligheidsregio.

Ondersteunende communicatiemiddelen

De FNRS en KNHS hebben ondersteunende communicatiemiddelen ontwikkeld die sportaanbieders kunnen gebruiken op hun accommodatie.

Download hier de ondersteunende communicatiemiddelen van de FNRS en KNHS.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Gedurende de dag zijn de bestaande protocollen op het gebied van sport door de overheid en NOCNSF verder aangescherpt. KNHS en FNRS hebben hier de gehele dag contact over gehad met NOCNSF en het ministerie van VWS, zodat een zorgvuldige en juiste doorvertaling van de nieuwe maatregelen voor de paardensport gemaakt kon worden. Dit bericht is opgesteld naar aanleiding van de op dit moment bekende informatie. De geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend. Het kan zijn dat er in de loop van de komende dagen aanvullingen of wijzigingen komen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bron: KNHS

200924044_ABFweb