131206265_ABFweb
131206265_ABFweb

Je paard vervoeren zonder stress

Training Vervoer

Stress. Het kan er voor zorgen dat je paard absoluut de trailer niet in wil, de trailer onderweg bijna afbreekt of druipend van het zweet op de bestemming aankomt. Hoe kun je dit soort situaties voorkomen? Er zijn een aantal voorbereidingen die je kunt treffen om het transport aangenamer en veiliger te maken voor je paard.

Een handige tip is om (indien mogelijk) je paard al op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met de trailer. Gewenning zorgt vaak voor minder stress. Oefen regelmatig het op- en afladen en vervoer je paard eerst korte stukjes. Rijd rustig en voorzichtig.

Routeplanning

Plan je route van te voren, vooral bij lange ritten. Houd rekening met het tijdstip waarop je gaat rijden in verband met de temperatuur, maar ook kans op files. Bij het rijden gedurende de nacht is het belangrijk rekening te houden met lagere temperaturen. Een voordeel is dat het verkeer rustiger is en dat het eventuele tanken sneller verloopt.

Drinken

Tijdens een lange rit dient het paard om de vier tot zes uur voldoende water te krijgen. Als het erg warm is en/of er een hoge luchtvochtigheid is of wanneer het paard veel zweet, moet vaker water aangeboden worden. Tenzij een paard een historie heeft van dehydratatie, kan overmatig of ongecontroleerd toedienen van elektrolyten voor langdurig transport juist ongewenste effecten hebben op de water- en elektrolytenhuishouding van het paard. Controleer in de periode voor het transport of het paard normaal water drinkt.

Eten

Het is belangrijk dat paarden kunnen eten tijdens het transport. Het is echter ook minstens zo belangrijk dat er zo min mogelijk stofdeeltjes in de trailer aanwezig zijn. Doordat hooinetten dichtbij het hoofd van het paard hangen, is het belangrijk om er voor te zorgen dat het hooi zo min mogelijk stofdeeltjes bevat. Dit kun je makkelijk voorkomen door het hooi goed nat te maken.

Ventilatie 

Er zijn verschillende factoren met betrekking tot de luchtkwaliteit die impact hebben op de ademhaling van het paard. Een goed ontworpen trailer zorgt voor voldoende ventilatie, zonder harde wind en tocht rechtstreeks op het paard, of inregenen. Daarentegen is het nagenoeg onmogelijk om te voorkomen dat er een recirculatie ontstaat die hinderlijke dampen van de grond omhoog brengt in de luchtstroom waaruit het paard ademt. Uit onderzoek naar luchtdrukken in een rijdende trailer blijkt dat er veel uitgeademde lucht opnieuw ingeademd wordt. Ventilatie is daarmee een essentiële factor voor trailers.

Beenbescherming

Bandages en transportbeschermers kunnen handig zijn, indien het paard daar aan gewend is. Als het paard daar niet aan gewend is, vormen ze eerder een bedreiging dan dat ze van toegevoegde waarde zijn. Als je van plan bent transportbeschermers te gaan gebruiken, train dit dan ruim van te voren met het paard.

Lange ritten

Let er op dat gedurende een langere rit de vloer niet glibberig wordt. Zorg voor voldoende bodembedekking om vocht en mest op te vangen. Uit recent onderzoek is gebleken dat het verwijderen van mest en bodembedekking met urine tijdens lange ritten een positieve uitwerking heeft op de luchtkwaliteit in de trailer. Vermijd daarnaast als het even kan stilstaan in files en bij tanken. Een trailer die stil staat in de zon kan gemakkelijk 10 graden warmer worden. Als het tijdens warme omstandigheden toch nodig is voor langere tijd de stoppen, haal het paard dan op een veilige plaats van de trailer. Vervoer zou niet langer mogen duren dan 12 uur sinds het laden van het paard. Na 12 uur is het aan te raden de paarden uit te laden en voor minimaal 8 uur in een comfortabele stal tot rust te laten komen. Deze rust periode is nodig voor het lichamelijk herstel.

Eerste hulp voorbereidingen

Raadpleeg de dierenarts en vraag om aanbevelingen over het samenstellen van een eerste hulp kit. Zorg in ieder geval voor steriel verband, schaar, thermometer, desinfectans en tape.

Na aankomst

Paarden die een goede reis achter de rug hebben, komen over het algemeen helder en alert en met een gezonde rectale temperatuur aan op hun bestemming. Laad paarden na aankomst zo snel mogelijk uit om onnodige stress te voorkomen. Na aankomst zouden paarden vrijwillig moeten drinken en interesse moeten hebben in eten binnen twee uur na aankomst. Na een lange rit is het aan te raden het paard tot maximaal een uur lang aan de hand uit te stappen.

Praktische tips:

- Ga met een goede combinatie van auto en trailer op pad. Zorg het liefst voor overcapaciteit in het trekvermogen van de auto. Kijk ook goed naar het laadvermogen van de trailer.
- Inspecteer altijd de veiligheid van auto en trailer voor je vertrekt. Bij twijfel absoluut niet gaan rijden.
- Controleer de hygiëne van de trailer en zorg dat deze na gebruik altijd schoon weggezet wordt.
- Zorg dat er voldoende ventilatie is in de trailer.
- Zorg dat het paard veilig vaststaat en een goed halster om heeft. Je kunt voor de zekerheid een reservehalster meenemen.
- Plan de route van te voren. Probeer de duur van het transport zo kort mogelijk te houden en vermijd extreme weersomstandigheden.
- Pas de keuze voor een trailer aan op het karakter en de afmetingen van het paard. Zorg voor bescherming van de wanden als het paard de neiging heeft te maaien en zorg voor voldoende ruimte om het hoofd omhoog en omlaag te doen.
Bronnen: Horse and Hound, Hippo Support
100219827_ABFweb