antibiotica
antibiotica

SDA gaat steeksproefsgewijs testen op resistentie voor antibiotica

Nieuws

Dit jaar wordt volgens representatieve steekproeven bij landbouwhuisdieren en paarden het gebruik van antibiotica in beeld gebracht, blijkt uit een rapport van de SDA (Autoriteit Diergeneesmiddelen in Nederland).


Mensport schrijft dat het gebruik van teveel antibiotica in de vleesindustrie al jaren tot problemen leidt in de humane gezondheidszorg omdat veel mensen onder andere via de consumptie van vlees en door diercontact een resistentie tegen antibiotica ontwikkelen.

Paarden worden met gezelschapsdieren, vissen, nertsen, duiven en dieren die bijvoorbeeld regelmatig in contact met mensen komen, zoals op een kinderboerderij, in het rapport tot de groep niet-gemonitorde diersoorten gerekend. De onderzoekers pleiten voor verkennende studies, bijvoorbeeld puntprevalentie, in deze diergroep. De mate van direct contact van de bevolking met deze diergroepen gecombineerd met het gebruik van antibiotica zullen uiteindelijk bepalen welke verkennende studies prioriteit krijgen.

Bron: Mensport