Praat Paards met me (2): eerste lessen in paardentaal

O houding en knokkelaanraking
O houding en knokkelaanraking

Wie de moeite neemt om te observeren hoe paarden met elkaar communiceren, zal zien dat ze specifieke protocollen hanteren. Deze maken dat de onderlinge contacten op een beleefde, harmonieuze en veilige manier verlopen. Boots die protocollen na en je tilt het contact met je paard naar een hoger niveau.