Horse
Horse

Wat kost een eigen paard?

Fun Opvallend

Wat geef jij maandelijks uit aan je paard? Deze vraag stelden we online, meer dan 1300 mensen vulden onze enquête in. De resultaten en opvallende punten hebben we op een rijtje gezet. Ook vertellen stalhouders hoe zij tot hun stalprijzen komen.

Alles begint bij de aankoop van een paard. Iets meer dan de helft van de ondervraagden, 52,3%, heeft tussen de 1.000 en 5.000 euro betaald voor hun paard. 23,3% gaf aan tussen de 5.000 en 10.000 euro te betalen voor hun paard. Sommige mensen betaalden niks voor hun paard, omdat ze het paard kregen, zelf fokten of leasen.


Het mag duidelijk zijn, een paard houden is niet goedkoop. Voor de kosten van pensionstalling geeft bijna de helft, 44,6%, aan een bedrag tussen de 100 en 300 euro te betalen. Bijna 30% van de ondervraagden betaalt tussen de 300 en 500 euro voor de pensionstalling. Meer dan 500 euro per maand komt bijna niet voor. Mensen die ‘anders’ invulden, geven aan een eigen stal te hebben of een stuk weiland te huren/pachten voor hun paard.

Basisbehoefte

Een belangrijke basisbehoefte voor paarden is ruwvoer. Bijna 60% van de mensen geeft aan niet te weten wat ze maandelijks betalen voor ruwvoer, omdat dit bij de pensionprijs in zit. In de wintermaanden wordt er meer geld uitgegeven aan ruwvoer dan in de zomermaanden. Dit verschil kun je zien in de antwoorden die gegeven zijn; 13,9% geeft in de wintermaanden 51 tot 100 euro uit aan ruwvoer. In de zomer is het percentage bij hetzelfde bedrag 9,6%.

Pensionstalhouders aan het woord
Een pensionstalhouder die een stalprijs berekent exclusief bodembedekking, krachtvoer, uitmesten, etc. en liever anoniem blijft, vertelt hoe hij tot deze keuze is gekomen: “Het kiezen voor een staltarief inclusief/exclusief wordt bepaald door de vraag van de klanten, maar ook wat je als pensionstal kan aanbieden. Hier moet een balans in gevonden worden. Uiteindelijk zul je als pensionstal de klanten bij jou op stal hebben staan die bij jou en jouw bedrijf/aanbod passen. Als je als pensionstal merkt dat de vraag afneemt, moet je waarschijnlijk overwegen om jouw aanbod aan te passen. Bij ons is er nu geen behoefte aan een prijs inclusief krachtvoer, uitmesten en bodembedekking. Dit omdat elke klant en elk paard bij ons anders is. Het is makkelijker om een exclusief staltarief te hanteren, zodat wij aan ieders wensen kunnen voldoen. Een voorbeeld is de bodembedekking; het ene paard viezer dan het andere paard en zal het ene paard dus meer stro of vlas nodig hebben dan het andere paard. Het staltarief wordt bepaald door alle kosten door te berekenen. Aan de hand van jaren lange ervaring hebben we berekend hoeveel ruwvoer de paarden nodig hebben. Er wordt een uurtarief gekozen om de kosten van de arbeid te berekenen. Qua waterverbruik wordt gebruik gemaakt van standaarden. Qua energieverbruik wordt per lamp het vermogen, het gemiddeld aantal uren dat een lamp aan is berekend en vermenigvuldigt met de energieprijs. De bodembedekking wordt groot ingekocht, de prijs van de leverancier wordt hierbij gehanteerd. Als de prijzen van bodembedekking bijvoorbeeld wijzigen, wordt het tarief voor de pensionklant ook verhoogd.”

8,5% van de ondervraagden geeft in de winter meer dan 100 euro per maand uit aan ruwvoer, in de zomer is dit percentage de helft. Bij de open antwoorden valt op dat veel ruwvoer wordt geproduceerd van eigen land.

Het bedrag dat uitgegeven wordt aan krachtvoer is flink verdeeld. Bijna één derde van de mensen die de enquête hebben ingevuld (31%) geeft aan tussen de 21 en 50 euro per maand uit te geven aan krachtvoer. 30,3%, ook bijna één derde, weet het niet omdat krachtvoer bij de pensionprijs in zit. Bijna 10% van de mensen geeft tussen de 51 en 100 euro uit aan krachtvoer. 

Bodembedekking

Voor bodembedekking geldt dat meer dan 60% van de mensen niet weet hoe duur dit maandelijks is. Bij deze mensen zit ook de bodembedekking bij de pensionprijs in. 1,6% van de mensen geeft per maand meer dan 100 euro uit aan bodembedekking/stalbedding. Van de mensen die ‘anders’ hebben ingevuld (4,8%) staan de paarden 24/7 buiten, op matten of wordt het geproduceerd van eigen land.

Harnachement

Harnachement is iets waar maandelijks niet veel geld aan uitgegeven wordt. 68,9% van de paardeneigenaren geeft tussen de 0 en 50 euro uit aan harnachement. 1,2% geeft meer dan 200 euro per maand uit aan harnachement en 4,8% geeft tussen de 101 en 200 euro uit.

Leergierig

Leergierig zijn de lezers wel. Opvallend is dat er veel geld wordt uitgegeven aan lessen. 28,2% van de mensen geeft maandelijks tussen de 51 en 100 euro uit aan lessen. 17,9% geeft zelfs meer dan 100 euro uit aan instructie. 1,9% van de mensen vulden ‘anders’ in. Zij geven (tijdelijk) geen geld uit aan lessen, vanwege een blessure of pensioen van het paard. Ook werd gemeld dat lesgeld soms bij het stallingsgeld in zit.

De volgende vraag ging over de uiterlijke verzorging van het paard. Meer dan 65% van de paardeneigenaren gaf aan hier maar een klein bedrag aan te besteden, 0 tot 20 euro per maand. Bijna een kwart, 24,1%, geeft tussen de 21 en 50 euro uit aan de uiterlijke verzorging van hun paard. 1% van de mensen geeft per maand meer dan 100 euro uit aan uiterlijke verzorging.

Aan de hoefsmid/bekapper wordt maandelijks door 44,1% van de mensen tussen de 21 en 50 euro uitgegeven. 23,4% van de ondervraagden geeft tussen de 51 en 100 euro uit en ongeveer een zelfde percentage geeft 0 tot 20 euro per maand uit aan de hoefsmid/bekapper. Bijna 6% geeft maandelijks meer dan 100 euro uit voor de hoeven van hun paard en 4% vulden ‘anders’ in. Deze mensen doen het zelf, laten de hoeven van hun paard niet doen of weten het niet, omdat dit bedrag bij de pensionprijs in zit.

Veterinaire kosten

De tandarts, osteopaat, fysiotherapeut en andere mensen die je paard kunnen helpen zijn redelijk populair. 45% van de paardeneigenaren geeft hier tussen de 1 en 20 euro per maand aan uit. 27,4% van de mensen geeft hier tussen de 21 en 50 euro aan uit en 12,4% van de mensen tussen de 51 en 100 euro. Per maand wordt door 3,4% van de mensen die de enquête invulden zelfs meer dan 100 euro per maand uitgegeven voor het paard.

De dierenarts (denk ook aan mestonderzoek, medicijnen, inenten, wormenkuur) kan een flinke kostenpost zijn. Meer dan de helft van de ondervraagden, 53,3%, geeft hier maandelijks tussen de 1 en 20 euro aan uit. 26,8% zegt hier tussen de 21 en 50 euro aan uit te geven.

Als laatste werd de open vraag gesteld: Waar geef je maandelijks nog meer geld aan uit voor je paard? De meest gegeven antwoorden hier zijn vervoer, benzinegeld, lekkers, wedstrijden, inschrijf- en clubgeld en stallingskosten voor de trailer. Ook supplementen wordt hier veel genoemd. Supplementen zijn een steeds populairder wordend goed. Er zijn steeds meer mensen die hun paard supplementen of kruiden voeren en hier wordt dan ook steeds meer geld aan uitgegeven.

Pensionstalhouders aan het woord
“Ik heb gekozen voor een all-inclusive tarief, omdat mensen het fijn vinden dat ze precies weten waar ze aan toe zijn. Zo komen er niet allerlei kosten bij. Met de all-inclusive prijs is je paard volledig gestald en hoef je je verder geen zorgen te maken. Ik denk dat een all-inclusive pensiontarief ook goedkoper kan zijn. Ik kan bijvoorbeeld groot inkopen, waardoor prijzen goedkoper worden. Je hoeft niet zelf op zoek naar hooi of bodembedekking van goede kwaliteit met een goede prijs. Alles is al voor je gedaan.” Daarnaast kan je op de stal van Monique extra service kopen. “Zo kunnen klanten kiezen of ze zelf hun paard beweging geven of dat wij dat doen. Hetzelfde geldt voor uitmesten. Sommige mensen kopen de extra service dat wij uitmesten, anderen vinden het heerlijk om even de stal uit te mesten, een soort therapie. We willen aan ieders wensen voldoen.” Het kostenplaatje wordt niet snel ondoorzichtig volgens Monique: “Elk paardenmens weet ongeveer wel wat hooi en bodembedekking kosten, dat is geen geheim. De kosten zitten vooral in het groot of klein inkopen en de kwaliteit die je kiest. De tarieven zijn bepaald door marketingonderzoek te doen en te kijken naar wat andere stallen doen. Zo kan je tarieven bepalen en kijken hoe de markt hierop reageert. Het belangrijkste is dat je secuur met een paard omgaat en afspraken nakomt. Voor iedereen is zijn of haar paard een miljoen waard.”

Bron: Bit & Cap

kosten-paard
kosten-pensionstalling
kosten-krachtvoer
kosten-lessen
kosten-dierenarts