koliek
koliek

Grootschalig onderzoek naar koliek van start

Nieuws

Koliek is het meest voorkomende spoedeisende medische probleem bij paarden en één van de meest voorkomende doodsoorzaken. Omdat de aandoening verschillende oorzaken kan hebben, is een diagnose vaak moeilijk te stellen. Een nieuw grootschalig onderzoek zal hopelijk leiden tot betere manieren om een diagnose te stellen en de koliek te behandelen.Geld speelt een rol


Britse koliek-experts van de afdeling Diergeneeskunde van de universiteit van Nottingham publiceerden onlangs al de resultaten van de twee eerste studies van het onderzoek. Hiervoor onderzochten zij meer dan duizend paarden met koliek, en werden meer dan tweehonderd veeartsen gevraagd naar de manier waarop zij een koliekdiagnose stelden. Uit deze enquête onder veeartsen kwam onder andere naar voren dat artsen het meest gebruik maken van het toedienen van pijnstillers, rectaal onderzoek of een nasogastrische sonde (buisje dat loopt van de neus naar de maag) wanneer zij een paard met buikpijn onderzoeken.

Bij het onderzoeken van een paard speelt de financiële situatie van de eigenaar een grote rol, bleek uit de antwoorden van de ondervraagde veeartsen. Deze factor kan bepalend zijn voor de arts om bijvoorbeeld niet te kiezen voor een bloedonderzoek, echo of behandeling met pijnstillers. “Er werden zorgen geuit over het huidige financiële klimaat en het effect daarvan op de beslissingen van paardeneigenaren en de behandelingsopties van paarden met koliek”, aldus de onderzoekers.

Duidelijk herkenbaar


Voor het onderzoek werd gedurende dertien maanden informatie verzameld over 1016 paarden die verschijnselen toonden van koliek. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen kritieke en niet-kritieke gevallen: paarden die herstelden na eenvoudige medische behandeling werden gecategoriseerd als niet-kritiek, paarden die intensieve behandeling of een operatie nodig hadden of overleden, werden beschouwd als kritiek. Driekwart van de onderzochte paarden bleken niet-kritiek.

Uit de medische gegevens van de kritieke groep paarden kwamen dezelfde opvallende eigenschappen naar voren. Pijn, verhoogde hartslag, een bepaald geluid van het verteringssysteem en eenvoudig aantoonbare signalen van hypovolemie (een vermindering in het vocht dat zich in de bloedvaten bevindt) waren bij alle paarden duidelijk aanwezich. Deze eigenschappen zouden beschouwd moeten worden als essentiële onderdelen van het eerste onderzoek bij paarden met koliekverschijnselen, concludeerden de onderzoekers.

Meer onderzoek nodig


Om in de toekomst nog betere manieren te vinden om koliek vast te stellen en te behandelen, stellen de wetenschappers dat er verder onderzoek nodig is. Er is onder andere meer bewijs nodig voor waarom veeartsen de voorkeur geven aan bepaalde testen, de invloed van factoren als kosten, de conditie van het paard, beschikbare faciliteiten en de wensen van eigenaren. Om antwoord op deze vragen te krijgen, heeft het onderzoeksteam een online enqûete opgesteld die door veeartsen en paardeneigenaren kan worden ingevuld.

Ben je paardeneigenaar en wil je meehelpen aan het onderzoek? Klik hier om de online enquête in te vullen.


Meer informatie over het koliekproject van de universiteit van Nottingham is hier te vinden.


Bron: Horsetalk