210311080_ABFweb
210311080_ABFweb

Paard toont pijn met gezichtsuitdrukking

Gedrag Horsemanship Opvallend

Kun je aan de gezichtsuitdrukking van je paard zien of hij of zij pijn heeft? Volgens onderzoekers in Italië, Duitsland en Groot-Brittannië is dat inderdaad mogelijk. Aan de hand van de zogenaamde ‘Paarden Grimas Schaal’ kun je verschillende uitdrukkingen onderscheiden.

De zes onderzoekers hielden hengsten in de gaten die net gecastreerd waren en ontwikkelden een schaal met gezichtsuitdrukkingen van een paard om zo pijn te onderscheiden.

Schaal

De artsen geloven dat de schaal het welzijn van paarden die routinematige chirurgische ingrepen ondergaan kan verbeteren. Een van de onderzoekers, Dr Michela Minero, zegt dat de erkenning en verlichting van pijn van cruciaal belang is voor het welzijn van het paard. “Er is de afgelopen twintig jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in het begrijpen van de fysiologie en de behandeling van pijn bij dieren. Toch blijft de beoordeling van pijn bij paarden die standaard ingrepen ondergaan vaak lastig. Ondanks dat is castreren een standaard procedure is, is er tot op heden nog geen gouden standaard voor pijnbeoordeling beschikbaar. Pijn bij paarden is moeilijk te beoordelen vanwege hun onvermogen om functioneel met mensen te communiceren”, zegt ze.

Onderzoek

Er werden voor de studie 46 hengsten van verschillende rassen gebruikt. Ze waren allemaal tussen de één en vijf jaar oud en werden verdeeld in twee behandelingsgroepen en een controlegroep. Ze ondergingen allemaal een standaard castratie-ingreep.
Groep A, bestaande uit negentien paarden, ontving een injectie van Flunixine-Meglumine, ofwel Banamine, voor ze onder narcose gingen. Groep B, bestaande uit 21 paarden, ontving dat geneesmiddel zowel voor narcose als zes uur na de operatie. Er werd ook een groep gebruikt die niet-invasieve (niet belastende ingrepen, zoals een echografie) ingrepen onderging onder algehele verdoving.
Alle onderzochte paarden bleven voor vijf dagen in de kliniek. Als uitgangspunt werden films gemaakt van de paarden op de dag voorafgaand aan de operatie en acht uur na de operatie. De vijf dagen erna zijn ook gefilmd, om zo de gezichtsuitdrukkingen van de paarden te monitoren.

Gezichtsuitdrukkingen

Een ervaren gedragsobserveerder vergeleek de foto’s van voor en na de operatie om te kijken of er veranderingen waren, hij wist niet in welke groep de paarden vielen.
Aan de hand hiervan onderscheidde Minero verschillende gezichtsuitdrukkingen als reactie op pijn zoals de oren stijf naar achter, spanning boven de ogen, gespannen kaken, mond en een uitgesproken kin, een gespannen neus en afvlakking van het gehele gelaat.
Ze maakten per gezichtsuitdrukking een schaal van nul tot en met twee, waar nul betekent dat het niet aanwezig is en twee duidt op duidelijke aanwezigheid.

Voordelen schaal

De onderzoekers zijn er van overtuigd dat de schaal grote voordelen heeft tegenover handmatige gedragsanalyses, die complex zijn omdat er een groot aantal gedragingen moet worden waargenomen. “Gedragstherapie duurt twintig uur tegenover 40 minuten voor de grimas schaal”, aldus Minero. “Daarnaast zijn de gezichtsuitdrukkingen waar te nemen zonder dat je bij het paard in de buurt hoeft te komen en hoeven waarnemers alleen de handleiding van de schaal erbij te houden voor extra begeleiding.
De onderzoekers ontdekten dat pijn gerelateerd gedrag vooral acht uur na de operatie naar boven kwam. Dat suggereert dat dat een kritiek moment is voor pijn evaluatie. Ze benadrukken wel dat er nog meer werk nodig is om de studie verder uit te diepen. Toch laten de resultaten nu al zien dat de schaal een betrouwbaar hulpmiddel kan zijn voor beoordeling van pijn na een castratie of andere routinematige ingrepen. Minero: “De schaal is gemakkelijk te leren voor leken en kan dus gunstig zijn voor paarden die pijnlijke ingrepen hebben ondergaan.”
Bekijk de schaal hier.
Bron: Horsetalk
weide gedrag paarden
Gedrag herkennen