-

Paarden onthouden foto’s van gezichten zes maanden lang

Arnd Bronkhorst

Vraag je jezelf wel eens af of het paard dat je verkocht hebt jou nog zou herkennen? De kans is groot, zo bewijst een nieuw Frans onderzoek. En dat niet alleen in levenden lijve, maar zelfs vanaf een foto! Volgens de onderzoekers kunnen paarden hun verzorger herkennen vanaf een foto, zelfs als ze hem of haar al minstens zes maanden niet hebben gezien. Een bijzondere bevinding, want dit betekent dat paarden foto’s lijken te begrijpen als een representatie van een voor hen bekend individu.

Geheugen

Dat mensen erg goed zijn in gezichten herkennen – alhoewel de naam erbij onthouden niet iedereen even goed af gaat – is welbekend: mensen herkennen gezichten die ze al zeker 50 jaar niet meer hebben gezien.  Het was onderzoekers echter lang onbekend in hoeverre paarden zich mensen kunnen herinneren met wie ze een tijdje hebben doorgebracht. “Gezien de lange levensduur van een paard en de resultaten uit eerdere onderzoeken naar het geheugen van paarden, hadden we al wel een vermoeden dat paarden informatie voor enkele maanden zouden moeten kunnen onthouden”, schrijft onderzoekster Léa Lansade in haar publicatie in het tijdschrift Scientific Reports.

Touchscreen

Om dat vermoeden te staven trainden de wetenschappers elf driejarige Welsh-merries om een touchscreen te gebruiken, zodat ze deze later konden inzetten voor een speciale gezichtsherkenningstest.  In de trainingsfase van het onderzoek kregen de paarden steeds twee foto’s van vrouwengezichten te zien. Alle gezichten waren aanvankelijk onbekend, maar vier gezichten werden steeds herhaald, in de hoop deze gezichten vertrouwd te maken. Telkens wanneer de pony’s een van deze ‘bekende’ gezichten aanraakten, kregen ze een snoepje. 

Spelletje

De pony’s hadden het spelletje razendsnel door, dus besloten de onderzoekers over te gaan tot het daadwerkelijk onderzoek, waarbij ze foto’s van de gezichten van hun echte verzorgers aan de paarden lieten zien. Daarbij werd iedere aanraking van het touchscreen beloond, om te vermijden dat de pony’s het aanraken van het scherm op zichzelf als het spelletje gingen zien.

De onderzoekers ontdekten dat de paarden de gezichten van hun verzorgers aanzienlijk vaker aanraakten: of dat nu een foto was van hun huidige verzorger of van een verzorgen die ze al zes maanden niet hadden gezien. In ruim 75% van de gevallen raakten de pony’s het voor hen bekende gezicht aan. “Daaruit kunnen we concluderen dat paarden blijkbaar bijzonder goed zijn in het herkennen van gezichten en deze gezichten opslaan in hun langetermijngeheugen”, laat Lansade weten. 

Bijzondere vaardigheid

“De resultaten bewijzen dat paarden zeer goed ontwikkelde sociaal-cognitieve vaardigheden hebben. Dat paarden tweedimensionale beelden kunnen begrijpen is een bijzondere vaardigheid op zichzelf. Maar het is helemaal bijzonder dat ze uit dit kleine stukje informatie een compleet individu kunnen herkennen. Een foto geeft een paard immers geen informatie over geur, gedrag, stemgeluid en visuele informatie zoals diepte, perspectief en beweging.” Honden zijn volgens de onderzoekers bijvoorbeeld helemaal niet goed in het herkennen van foto’s, terwijl zij over het algemeen heel goed zijn in het herkennen van gezichten in ‘t echt. Ook maakt het voor paarden blijkbaar niet uit of ze eerst een foto zien of eerst de echte persoon: de paarden herkennen beide als één en dezelfde individu. “De huidige studie toont aan dat paarden niet alleen de interacties die ze hebben gehad met mensen onthouden, maar ook een uitstekend geheugen hebben voor mensen en in het bijzonder voor hun gezichten.”

Vervolgonderzoek

Het onderzoek roept natuurlijk tal van interessante ideeën voor vervolgonderzoek op: hoe zouden de paarden bijvoorbeeld reageren als ze een moeilijke relatie hadden met de persoon wiens gezicht aan hen werd getoond? Lasade: “In dat geval kunnen we vermijdingsgedrag of angst verwachten. Het zou interessant zijn om die hypothese in de toekomst te testen.”

Bron: Scientific Reports

Meer lezen van Bit? Neem dan nu een abonnement of koop een losse editie van het magazine in de webshop!