Martine met Lippizaner-merrie Varna (foto: Mike Redplane)
Martine met Lippizaner-merrie Varna (foto: Mike Redplane) Rights reserved Michel Sijmons

Blog Martine du Floo (3) | Herkomst ‘homeopathie’, eerste consult, vervolg en het advies

Welzijn Column

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homois (gelijkend) en pathein (lijden). Samuel Hahnemann (1755-1843) was als Duitse arts de grondlegger van ‘de Homeopathie’. Hij ontdekte dat een behandeling met stoffen die normaal gesproken klachten zouden veroorzaken in pure vorm, een ziekte met gelijkende symptomen kon genezen. Hij merkte dat het toedienen van het juiste homeopathische middel het zelf-herstellend vermogen zodanig prikkelde, dat het lichaam aandoeningen zelf kan herstellen. 

Eerste consult

Tijdens het eerste consult - dat gemiddeld een uur duurt wordt de hoofdklacht maar ook de mentale en fysieke kenmerken van het paard doorgenomen.

De achtergrond, het verleden en de huidige situatie worden tevens uitgevraagd. Hoe uit het dier en de ziekte zich op zijn eigen, unieke manier. 

Op basis van deze informatie maak ik een keuze uit de mogelijke middelen, die zouden kunnen helpen. 

Hoe het werkt

Een middel wordt gekozen op het individuele karakter van het paard en de mentale en/of fysieke disbalans. Afhankelijk van de klacht, adviseer ik het passende middel in de juiste potentie en frequentie. De middelen die ik voorschrijf voor dieren, worden meestal opgelost of in korrels toegediend in het mondslijmvlies.

Vervolg

In een vervolgconsult worden de uitingen besproken die zijn opgetreden na het inzetten van een homeopathisch middel. Deze uitingen kunnen ‘vertellen’ hoe het lichaam aan het werk is om de disbalans op te heffen en dan is een contact met de homeopaat uitermate belangrijk.

Onderliggend probleem

Ik werd eens gevraagd om advies bij een E-pony met gedragsproblemen en vermoeidheidsklachten. De pony was plotseling ‘onhandelbaar’ en had tijdens wedstrijden last van verschillende spieren. Gedurende een traject van massage, advies grondwerk en gedragsondersteuning werd duidelijk dat er een onderliggend probleem schuilging onder de klachten.

De pony was in een half jaar tijd verschillende keren van stal gewisseld en toch meegenomen op wedstrijden. De goedwillende eigenaar was zich niet bewust dat dit impact kon hebben op het mentale vermogen van de pony. De klachten waren te vergelijken met een overtrainde sporter.

In combinatie met massages en een gedrags-ondersteuningstraject heb ik homeopathie ingezet en loopt de (blije) pony met succes in dressuur wedstrijden.

Langzaam?

Vaak wordt gedacht dat het lang duurt voordat homeopathische middelen helpen. In acute gevallen kan het middel, als het passend is, vrijwel direct helpen. Bij chronische aandoeningen die al jaren aanwezig zijn, kan het langer duren voordat er totale verbetering optreedt.

Homeopathie is een zachte en natuurlijke vorm van therapie, mits het op de juiste wijze en onder begeleiding van een deskundige wordt toegepast. Het toedienen van een (onjuist) middel gedurende een lange tijd, zoals een complexmiddel zonder advies, kan klachten opleveren! Het is belangrijk om altijd goede begeleiding te krijgen bij het inzetten van een homeopathisch traject.

Homeopathie werkt niet alleen op een hoofdklacht, maar op de totaliteit. Het herstel dient zich op een andere manier aan, dan in een regulier traject. Dus intensief contact met de homeopaat is van belang.

Wie is Martine du Floo?

Martine du Floo is bewegingsspecialist en homeopaat voor mens en dier, masseur voor mens en paard en craniosacraal therapeut voor paarden. Voor Bit & Cap verzorgt ze een aantal blogs over haar expertise. Martine is holistisch, verbindend en zet haar kennis in om zowel mens als dier in een goede balans te krijgen. www.martinedufloo.nl