-

De kracht van het aanraken: Equine Touch

Equine Touch Jolanda Mariet

Equine Touch is geschikt voor alle paarden: jong en oud, sport- en recreatiepaarden. Maar, wat is het precies? Jolanda Mariet is Equine Touch instructeur voor Duitsland en Nederland. Aan de hand van acht vragen legt ze uit wat Equine Touch is en waarom eigenlijk elke paardeneigenaar de technieken zou moeten beheersen.  

1. Wat is Equine Touch?

Jolanda Mariet: “Equine Touch is een niet-diagnostisch, niet-invasief, manueel systeem van lichaamswerk. Hierbij wordt het hele paard behandeld door middel van een vastgestelde volgorde van zachtaardige en vibrerende bewegingen over specifieke punten in de zachte weefsels van het paardenlichaam.”

“Bij zachte weefsels moet je denken aan fascie, bindweefsels, spieren en pezen, gewrichtskapsels en ligamenten. Daarin liggen meridianen en acupunctuurpunten. Equine Touch is dus zowel lichaams- als energiewerk.”“Equine Touch activeert het zelf-herstellend vermogen van het paardenlichaam en brengt zo het paard in balans, lichamelijk, psychisch en emotioneel.”

2. Hoe zien de bewegingen er bij Equine Touch uit?

“Het zijn de bewegingen die Equine Touch zo uniek maken!”, zegt Jolanda enthousiast. Ze vervolgt: “De Equine Touch beweging wordt toegepast met vingers en duimen. Dit gebeurt door een vloeiende beweging van het lichaam, in harmonie met de ademhaling: de ademhaling van jezelf en de ademhaling van je paard.”

“De beweging wordt altijd loodrecht op de richting van het weefsel uitgevoerd en bestaat uit drie onderdelen; Slide, Bump en Glide genoemd. Deze drie onderdelen zijn even belangrijk en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.”

“Bij de Slide maak je gebruik van de rek in de fascie en neem je een huidplooi mee over de spierbuik heen. Zonder de huidplooi los te laten gaat nu de focus (niet de druk!) een aantal seconden in een hoek van 90 graden het weefsel in. Dit is de Bump.”

“Hiermee spreken we niet alleen de fascie aan, maar ook het neurologisch systeem: we creëren bewustzijn in het weefsel. De toe- en afvoer van bloed en vocht wordt even stilgezet om dan na een snelle beweging (de Glide) terug over de spierbuik weer op gang te komen. De Glide veroorzaakt een vibratie van het zachte weefsel en fris bloed en voedingstoffen worden daardoor aangevoerd.”

3. Hoe ziet de eerste sessie van Equine Touch eruit?

“De eerste sessie is altijd wat uitgebreider, omdat die begint met een anamnesegesprek met de eigenaar. Dan volgt een analyse van het paard aan de hand. We kijken naar het postuur, conditie van vacht, spieren, voeten en tanden, eventueel het zadel. Pas dan vragen we het paard toestemming om hem aan te mogen raken om te kunnen beginnen met de zogenoemde Branding”, legt Jolanda uit.

Ze vervolgt: “Het paard wordt daarbij afgetast, op zoek naar warme, koude, gevoelige plekken, wondjes of plekken met veel of juist te weinig spierspanning. Als het goed is gaat het paard tijdens de Branding begrijpen dat het onze intentie is om hem te helpen. Het paard kan ontspannen als het begrijpt dat we iets anders gaan doen dan dieren- of tandartsen.”

“Na de Branding volgt de Body Balance, die volgens een vastgelegd patroon uitgevoerd wordt. Het paard herkent dit bij een volgende sessie en raakt er vertrouwd mee, maar het helpt ook de Practitioner (degene die Equine Touch uitoefent) bij het vaststellen van verschillen tussen de opeenvolgende sessies.”

“Naast hetgeen we met onze handen voelen, geeft het paard ook door zijn reacties aan dat er dingen spelen in het gebied waar we bezig zijn. Structureel geven we het paard na elke vier bewegingen de tijd om het effect van de bewegingen te verwerken.”

“Onze waarnemingen en de reacties van het paard tijdens de Body Balance helpen ons te bepalen, wat de ‘aandachtsgebieden’ zijn, de gebieden waar het paard behoefte heeft aan extra behandeling. Aansluitend aan de Body Balance passen we daarom bepaalde procedures toe, AOC procedures genoemd (AOC = Area of Concern).”

4. Wat is het behandelplan voor de vervolgsessies?

Jolanda: “Bij het werken met fascie met de stimulering van de receptoren, zoals wij dat doen, zal één behandeling eigenlijk nooit volstaan, omdat het paardenlichaam tijd nodig heeft om alles te verwerken en aan de veranderingen te wennen. Het lichaam wordt als het ware ‘gereset’ en tot zelf-herstel aangezet.”

“De behandeling werkt gemiddeld nog vier dagen na. Gedurende deze dagen kan het paard soms moe ogen, wat stijf zijn, of juist heel energiek. Ieder lpaardenichaam gebruikt van de Equine Touch behandeling wat het nodig heeft. Vooral tijdens de eerste sessie, maar ook bij latere behandelingen letten we er dan ook op het paard niet te overladen en houden zijn reacties goed in de gaten, waarbij geldt: genoeg = genoeg.”

“De passende frequentie is dus afhankelijk van het paard en de vraag van de eigenaar. Een passende gemiddelde onderhoudsfrequentie voor een gezond paard is 1 keer per 6 weken. Bij een oud paard kun je best frequent een sessie doen, maar dan kort, om zijn metabolisme niet over te belasten.”

5. Hoe ziet het advies eruit na een behandeling?

“Dit is afhankelijk van wat tijdens een sessie geconstateerd wordt. Één standaard advies bestaat niet. Als Equine Touch Practioners delen we wel observaties over het hele paardenlichaam, maar stellen we geen diagnose en zijn we geen vervanging voor een dierenarts. Als er een dierenarts nodig is voor een fysiek probleem dan zullen we doorverwijzen en als de eigenaar het zelf kan oplossen dan geven we dit ook aan.”

Jolanda licht dit toe aan de hand van twee voorbeelden: “Stel ik behandel het kaakgewricht (TMJ) met de bijbehorende procedure en het paard geeft een sterke reactie. Op bepaalde punten van de TMJ -procedure kan dat een teken zijn dat er iets mis is met de tanden. Dat kan ik met Equine Touch niet oplossen en zal dan altijd adviseren om de tandarts te laten komen. Ik kan wel tijdelijk de spanning uit de TMJ halen, maar als het onderliggende probleem niet wordt opgelost, zal deze altijd weer terug komen. Bij een heel ander geval kan de eigenaar een stijf paard helpen door de spieren soepeler te krijgen en de bewegingsruimte te vergroten. Ik zal dan stretching en mobilisatie tips geven.”

6. Wat zijn de effecten van Equine Touch op paarden en pony’s?

Jolanda: “Equine Touch geeft myofasciale releases (dit is het herstel van het elastisch vermogen van bindweefsel), het reduceert spierspanning en stijfheid. Het optimaliseert de bewegingsruimte en het atletisch vermogen van (sport) paarden. Het stimuleert herstel na een blessure of bij spieratrofie, het activeert de circulatie en het lymfatisch systeem. Het verlaagt de pijnspiraal, ontspant en ontgift na ziekte of inspanning. Het zet het autonome zenuwstelsel aan tot regeneratie en herstel.”

“Ook brengt Equine Touch het lichaam op holistische wijze opnieuw in balans na elke vorm van aanpassing door bijvoorbeeld: smid, tandarts, chiropractor etcetera. En, er komen opwekkende stoffen vrij in het lichaam zoals dopamines. Paarden genieten vaak echt van een behandeling.”

7. Kun je zelf ook Equine Touch toepassen?

“Met een zachte techniek met fascie werken is fascinerend en voor iedereen toegankelijk. Equine Touch is begonnen als techniek voor paardeneigenaren. Jock en Ivana hadden de wens dat zoveel mogelijk paarden zouden worden geholpen door hun eigenaren hierin op te leiden. Het missie-statement van Equine Touch is dan ook: Helping horses by educating humans.

Equine Touch is dus te leren. Jolanda vervolgt: “De praktische cursussen waarbij je de techniek leert zijn zeer gestructureerd, herhaalbaar en door iedereen te volgen, zonder specifieke vooropleiding. Zowel paardeneigenaren als degenen die Equine Touch Practitioner willen worden, volgen dezelfde praktische cursussen en zijn aan het eind daarvan in staat om een paard Equine Touch te geven. Alleen als je Practitioner wil worden dan moet je naast de praktische cursussen ook slagen voor aanvullende vakken. Het gaat dan om vakken, zoals: anatomie & fysiologie, theorie en heel veel case studies.”

8. Welke resultaten levert het zelf geven van Equine Touch op?

“Wanneer een paardeneigenaar Equine Touch gaat toepassen op zijn paard, doet het ook iets voor de eigenaar:  de wijze van onderling communiceren en daarmee de band met haar/zijn paard wordt compleet anders. Fijner en beter!”

Bron: Bitmagazine.nl

Meer lezen van Bit? Neem dan nu een abonnement of koop een losse editie van het magazine in de webshop!

Foutje gespot? Meld het ons!
Dit vind je misschien ook interessant