191112077_ABFweb
191112077_ABFweb

Dit moet je weten over de nieuwe I&R-wetgeving

Welzijn

De identificatie- en registratieregels (I&R) voor paarden worden vanaf 21 april 2021 aangescherpt. Dit heeft impact op jou als paardeneigenaar en voor de locatie waar je paard is gehuisvest. De nieuwe wet heeft als doel de locaties waar paarden verblijven beter in kaart te brengen, zodat wanneer er bijvoorbeeld een ernstige, besmettelijke ziekte uitbreekt, adequate maatregelen genomen kunnen worden. De gegevens worden bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bit & Cap beantwoordde veel van de vragen die er waren over de nieuwe I&R-wetgeving. Deze vragen zijn in dit dossier gebundeld. Lees hier het bericht over wat de I&R-wetgeving voor jou inhoudt.

Is er een app waarin je alle gegevens van je paard kan bewaren?

Mieke Theunissen: “De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft de app I&R dieren ontwikkeld. Hier kun je verschillende gegevens vinden over je paard. Heeft je paard bijvoorbeeld een Nederlands paspoort? Door wie is het paspoort uitgegeven? Wat is de geboortedatum van je paard en is je paard geschikt voor consumptie?”

“De RVO app heeft enkel een zoekfunctie, je kunt dus niet zelf gegevens toevoegen. Dit volstaat dus niet in de mogelijkheid tot het registreren. Een paardenpaspoort uitgevende instantie is bevoegd om deze data over het paard te registreren bij de RVO. Een app waar je zelf gegevens van je paard in kunt verzamelen is bijvoorbeeld Anymal. Dit is een app van de Gezondheidsdienst Dieren (GD).”

Hoe moet het als het weiland waar mijn paard staat geen adres heeft?

“Als het weiland waar je paard staat geen adres heeft, wordt er gekeken naar de coördinaten. Er wordt bepaald over welk perceel het gaat en voor dat perceel komt er een UBN-nummer. Hiervoor neem je contact op met de RVO, zodat iemand samen met jou de coördinaten kan bepalen. Dit gebeurt meestal met behulp van Google Maps”, legt Mieke uit.

Wat als mijn paard bij een buitenlands stamboek is geregistreerd?

Mieke vertelt: “Als jouw paard in het buitenland geregistreerd staat maar in Nederland verblijft, moet je het paard via een paardenpaspoortuitgevende instantie laten registreren in Nederland. Dit omdat alle paarden in Nederland verplicht geregistreerd moeten zijn. De gegevens van paarden die in Nederland verblijven, worden nu ook al via jouw paspoort uitgevende instantie doorgegeven aan de RVO. Hier komt nu nog de verplichting van de registratie van verblijfplaatsen bij.”

De regel voor paardenhouders om een buitenlands paard in Nederland te laten registreren is dus geen nieuwe regel. Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. Paspoort uitgevende instanties zijn bevoegd om deze gegevens aan te leveren. Het buitenlandse paard heeft geen nieuw paspoort nodig, maar moet enkel geregistreerd worden in Nederland. Het KWPN is één van de Nederlandse paspoort uitgevende instantie en kan het paard dus in Nederland registreren. Hiervoor hebben ze een speciaal formulier ‘registratie gegevens buitenlandse paspoorten’ op hun website. Bij het KWPN kan je dus ook niet-KWPN paarden laten registreren. Er zitten kosten verbonden aan het in Nederland registreren van je buitenlandse paard. Meer over de registratie van buitenlandse paspoorten kun je lezen op de website van het KWPN.

Daarnaast is er sinds midden april 2021 ook een tweede manier gekomen om buitenlandse paarden te registreren. Dit wordt nog verder uitgewerkt door de instanties. Zodra hier meer informatie over is melden we dit op de website van Bit.

Op welke termijn moet ik het veulen van mijn merrie registreren?

“Alle paarden, behalve veulens jonger dan zes maanden (tijdelijk negen maanden in verband met het coronavirus), moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Binnen vier maanden na de geboorte van het veulen moet je een paspoort aanvragen. Je krijgt het paspoort dan binnen zes (tijdelijk negen) maanden na de geboorte. Elk paard moet binnen negen maanden na de geboorte, met uitzondering van wilde paarden, in het systeem worden gezet. Van elk paard moet je het chipnummer en -type en de verblijflocatie doorgegeven”, legt Mieke Theunissen uit.

Wat als je paard de ene 12 uur op je eigen erf staat en de andere 12 op de wei bij de buurman?

Mieke: “Een paard kan maar geregistreerd staan op één locatie. Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan, zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij, of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat.”

Hoe wordt gegarandeerd dat deze centrale registratie niet voor andere doeleinden wordt gebruikt?

“De registratie van paarden gebeurt op grond van de Diergezondheidsverordening die in 2016 door de Europese Commissie is gepubliceerd. In de nationale regelgeving mag bepaald worden dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Privacyregels zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).”

“De nationale database is van de Rijksoverheid. De RVO heeft deze database opgezet en beheert het. Het is zeer aannemelijk dat overheden inzicht zullen vragen om te controleren of alle gegevens van de betrokkenen overeenkomen. Dit gaat wel volgens de privacywetgeving. De RVO moet bijhouden met wie ze de gegevens delen en dit kan opgevraagd worden. Je bent verplicht, als je persoonsgegevens van derden hebt, dat je een lijst bijhoudt waarin staat met wie je de gegevens deelt”, legt Mieke Theunissen uit.

Krijg ik straks inzicht in mijn registratiegegevens?

Mieke: “Als eigenaar van het paard kun je via de I&R dierenapp vinden wat er geregistreerd staat over jouw paard. Via ‘mijn RVO’ kan de eigenaar van de locatie waar je paard staat de gegevens van de locatie terugvinden. De eigenaar van het paard kan niet zien waar het paard gekoppeld staat als het niet op zijn eigen locatie staat.”

Hoe moet ik wijzigingen doorgeven wanneer mijn paard naar een andere locatie verhuist (voor langer dan 30 dagen)?

Mieke Theunissen vertelt: “Als jij als eigenaar van het paard niet de eigenaar van de locatie bent, moet de houder van de locatie het paard uitschrijven bij de huidige locatie. Het liefst moet de houder van de locatie ook de locatie aangeven waar het paard naar toe gaat. Dit is de verantwoordelijkheid van de locatiehouder. De houder van de nieuwe locatie is verantwoordelijk om het paard op de nieuwe locatie te registreren. Weet je als locatiehouder niet waar het paard naartoe verhuisd is, dan kun je dit aangeven als: ‘locatie onbekend’.”

Hoe staat het met de opfok in een natuurgebied?

“De registratieplicht van de houderij geldt voor alle houderijen waar paarden worden gehouden, dus ook voor natuurterreinen. De beheerders van de gebieden horen ook een UBN-nummer aan te vragen. Het paard moet gechipt zijn en een paspoort hebben bij het verlaten van het natuurgebied. Dit moet gebeuren voordat het paard vervoerd wordt naar een andere locatie.”

Hoe verloopt de aan- en afmelding bij de verkoop van een paard?

Mieke Theunissen legt uit: “Eigenaren van paarden worden niet geregistreerd bij de centrale database. Het chipnummer en paspoort van het paard blijven altijd hetzelfde. Als het paard bij de locatie weg gaat, moet hij afgemeld worden bij de oude locatie en aangemeld worden bij de nieuwe locatie. Handelsstallen waar paarden korter dan 30 dagen verblijven mogen in een lokale administratie, bijvoorbeeld een schrift, bijhouden welke paarden aanwezig zijn op het erf.”

Wat als mijn buurman wel mijn paard wil laten grazen op zijn wei, maar zijn locatie niet geregistreerd wil hebben?

“Een paard kan niet op twee locaties worden aangemeld. Als het paard niet langer dan 24 uur aanéénsluitend bij de buurman staat te grazen, dan kan het paard nog steeds ingeschreven staan op de locatie van jouw thuisadres.”

Kun je het UBN-nummer van iemand anders overnemen of moet dat altijd apart worden aangevraagd?

“Het UBN-nummer is gekoppeld aan een locatie. Als je verhuisd blijft de UBN-nummer bij de locatie. Als de nieuwe eigenaar van de locatie het ook gaat gebruiken als hippische locatie, neemt hij automatisch het UBN-nummer over”, laat Mieke weten.


Bron: Bit & Cap