141125160_ABFweb
141125160_ABFweb

8 manieren om de kwaliteit van je weiland te verbeteren

Welzijn Opvallend Weidebeheer

We staan er niet vaak bij stil, maar gras (hooi) is het grootste deel van het rantsoen van het paard. Het is logisch dat het zeer belangrijk is dat dit gras van goede kwaliteit is. Waar ter wereld je ook woont, de regels van succesvol weidemanagement zijn universeel. Volg onderstaande stappen, verzameld door HorseChannel, om verzekerd te zijn van een gezond grasland voor je paarden.

1.

Test altijd de bodem van de weide voordat je voor het eerst gaat zaaien of opnieuw gaat zaaien. Dit is erg eenvoudig: je graaft enkele bodemmonsters op van ongeveer 8 tot 10 centimeter diep, uit verschillende delen van het weiland. Mix de aarde door elkaar en laat dit bodemmonster vervolgens onderzoeken door een expert. Deze stap is een van de belangrijkste sleutels tot succes, omdat het bepalen van de vruchtbaarheid van de bodem de enige manier is om te weten welke voedingsstoffen de bodem nodig heeft.

2.

Houd het weiland gemaaid of zorg dat het heel dicht bij de bodem wordt begraasd, om zo ruimte te creëren tussen de planten voor de kunstmest en zaden om de bodem te filteren.

3.

Voeg kalk en kunstmest aan de bodem toe naar behoefte van de bodem, volg dus de uitkomsten van het bodemonderzoek. Herhaal dit later als blijkt dat de bodem dit nodig heeft. Ga er niet vanuit dat meer altijd beter is. De afvoer van kunstmest is zeer milieuvervuilend en overbemesting is geldverspilling.

4.

Maak gebruik van graszaden van grassen die groeien in jouw omgeving. Meestal kun je hiervoor terecht bij een lokale winkel met agrarische benodigdheden.

5.

Probeer gebruik te maken van zaaimethodes die de grond het minst belasten. Zaaien als de grond is bedekt met voorjaarssneeuw of vorst levert ook goede resultaten.

6.

Verwijder zoveel mogelijk onkruid, dit kan handmatig, mechanisch of met chemische middelen. Aangezien veel onkruid wortelen heeft die diep de bodem ingaan, is het aan te raden het onkruid kort te maaien voordat ze zaadjes verspreiden. Kies je voor chemische eliminatie van het onkruid? Pas dit toe volgens de aanwijzingen op de verpakking en houd mensen en dieren van het weiland zolang als door de producent aangeraden wordt.

7.

Verwijder mest uit kleine paddocks of verspreid de mest in grote weiland om bestaande parasieten te doden. Doe dit enkel op hete, winderige en zonnige dagen om de wormen grondig te doden. Zorg daarna dat de paarden een poos niet op het land komen om het weiland voldoende tijd te geven zonder herbemesting. Houd minstens twee weken aan in vochtige klimaten, iets minder in zeer droge gebieden.

8.

Beperk de tijd dat paarden kunnen grazen op kleine weilanden. De paarden tijdig van het weiland naar een droge paddock verplaatsen heeft twee grote voordelen: het weidegras zal veel beter groeien en je paarden zullen minder gevoelig zijn voor obesitas.

Bron: HorseChannel