Nuri-nu
Nuri-nu

Katinka Manders: “We kunnen nog zoveel leren van de paarden”

Training Coaching Opvallend

Nuri.nu is al vijf jaar dé opleiding tot systemisch paardencoach in het bosrijke Brabantse Steenbergen. Katinka Manders, docent en eigenaar, is vernieuwend, een pionier, zonder concessies te willen doen aan de wijsheid van de paarden.

“We kunnen nog zoveel leren van paarden!” Deze paardenwijsheid gaat veel verder dan we ons als mens vaak realiseren. De paarden geven ons informatie over het fysieke lichaam, de ratio en de ziel. En vaak is ‘zielswerk’ nog een ondergewaardeerd element, zeker in coaching. Wanneer het echter je passie is om mensen te helpen met de wijsheid van de paarden, dan is het volgens Katinka een must om de ziel mee te nemen. In haar nieuwe boek Lichtje.nu beschrijft zij haar ervaringen vanuit deze bijzondere manier van werken met de paarden.

Familiesysteem

Wanneer we een persoon in de paddock bij een paard plaatsen voor een coaching, vormen zij op dat moment samen een mini-kudde. Het paard verbindt zich direct, vanuit zijn ziel met deze persoon. Op dat moment is het paard vanuit een onzichtbare energie verbonden met het gehele systeem van deze persoon. Van nature heeft een paard het vermogen om ie dereen in de kudde op de juiste plek te zetten, ditzelfde doen ze ook wanneer er een nieuw paard in de kudde komt. Even is er onrust, maar al heel snel is de rangorde hersteld en is er rust en harmonie.

Dit gebeurt ook wanneer we als mens in de kudde met het paard stappen. Hier zit de grote uitdaging voor ons mensen. Heel veel mensen bevinden zich, zeer onbewust, niet op de juiste plek in de kudde, oftewel in hun familiesysteem. Dit heeft grote consequenties voor een persoon en ook voor de volgende generaties. Zolang je niet op de juiste plek staat, is er geen innerlijke rust en zijn er vaak vele ‘onverklaarbare’ symptomen in de bovenstroom, oftewel je dagelijkse leven. Deze komen echter voort uit de onderstroom van het familiesysteem of nog verder uit het zielssysteem.

Pionier

Het fenomeen paardencoaching is momenteel erg populair en dat is op zich een mooie beweging. Maar er kleven ook wat nadelen aan. Katinka is zelf een van de eerste systemische paardencoaches in Nederland, in een tijd dat het nog erg onbekend en onbemind was. Mede door haar pionierschap heeft ze voor velen nu de weg open gelegd naar een grotere toegankelijkheid in systemische paardencoaching.

Paardenwijsheid

Ze is soms echter ook bezorgd, omdat het werken met de paarden vraagt om een diepe erkenning van de paardenwijsheid. Met paarden werken in het coachen van mensen, betekent dat we met de ziel van mens en paard aan het werk gaan, het meest pure en kwetsbare deel van ons mens-zijn, het is zielswerk en daarmee energetisch werk. Het daagt ons als coach en deelnemer uit om een werkelijke bereidheid te hebben om in een energetisch veld van ‘niet-weten’ te stappen en ons over te geven aan wat de paarden ons laten zien. Dit betekent vertragen, naar binnen keren, in ons lichaam aanwezig zijn en te wachten totdat er beweging komt vanuit de paarden, zij zijn leidend en wij zijn volgend. Deze expertise vraagt om andere vaardigheden als coach dan wat we gewend zijn en geleerd hebben in onze maatschappij.

Onafhankelijk

Als we enkel werken met het paard als instrument in oefeningen met mensen, gaan we voorbij aan de grote wijsheid van de paarden. Juist om zonder deze concessies de opleiding tot systemisch paardencoach bij Nuri.nu te kunnen faciliteren, blijft zij onafhankelijk ten opzichte van overkoepelende organisaties en structuren in paardencoaching. De belasting van de paarden kan namelijk te grootworden, wanneer de ‘onzichtbare systemische ballast’ van de cliënt niet gezien wordt door de coach en het paard dit vervolgens met zich mee blijft dragen.

Oorzaken van disbalans

De studenten die bij Nuri.nu de opleiding volgen, zijn dan ook de mensen die met dezelfde passie voor dit werk bereid zijn om zichzelf uit te dagen. Het is meer dan alleen een opleiding, het is een transformerende reis voor jezelf in een veilige ‘kudde’. Pas als we als paardencoach onze eigen systemen herkennen en werkelijk zonder oordeel kunnen zijn naar anderen, zijn we klaar om met de wijsheid van de paarden te mogen werken. Dan ontstaat er magie en kunnen diepe oorzaken van disbalans aan het licht komen en getransformeerd worden.

Persoonlijke groei

In haar eigen systemische coachings met de paarden zijn al vaak ‘wonderen’ gebeurd in genezing en groei van mensen. Juist door samen met de paarden te kijken naar de onbewuste lagen van het familiesysteem en de ziel kan er een grote doorbraak zijn, doordat blokkades in de diepte worden opgelost en de energie weer vrij kan doorstromen naar het systeem van de persoon.

Doorverwijzing van artsen, mediators, fysiotherapeuten en psychotherapeuten naar systemische paardencoaching biedt daardoor weer kansen in genezing, waar het reguliere onvoldoende toereikend is, maar ook als mensen graag een volgende stap willen maken in persoonlijke groei.

Aan de slag met een paardencoach

Sinds 2022 biedt Nuri.nu een extra verdiepingsopleiding aan voor reeds bestaande paardencoaches die het systemisch werken met de paarden willen toevoegen aan hun werk als paardencoach. Deze opleiding wordt aangeboden naast de reeds bestaande basis opleiding. We onderscheiden ons door de unieke manier van systemisch werken met de paarden, wat veel verder gaat dan alleen het familiesysteem.

Na de opleiding ben je in staat om zelfstandig, op een geheel authentieke wijze, vanuit jouw unieke plek als systemisch paardencoach, aan de slag te gaan. Werken wordt dan passie!