politie
politie

Geen aanhoudingen bij paardenmishandelingen

Nieuws

De politie onderzoekt al maanden de mogelijke paardenmishandelingen. Alle tips zijn nagetrokken en er zijn extra rechercheurs op de zaken gezet. Tot op heden is er niemand aangehouden en er zijn ook geen verdachten.


In de televisie-uitzending van Opsporing Verzocht (10 juni 2014) is aandacht besteed aan het fenomeen paardenmishandelingen. Op basis van deze uitzending en het daaruit voortvloeiende enorme aantal tips, werd door de politie prioriteit gegeven aan meer onderzoek naar deze vorm van criminaliteit. Er kwam een gecoördineerde landelijke aanpak van de mogelijke mishandelingen.

Onderzoek


Deze gecoördineerde landelijke aanpak onderzoekt de reeds bekende meldingen van paardenmishandelingen opnieuw. Met nieuwe inzichten en kennis is de afgelopen maanden opnieuw gekeken naar alle zaken en daar waar nodig zijn deze opnieuw opgepakt. Zes eenheden zijn hierbij actief betrokken, met name die eenheden waar een veelvoud aan meldingen bekend waren. Er is recherchecapaciteit ingezet en er zijn onderzoeksteams samengesteld. Een en ander afhankelijk van het aantal meldingen van mogelijke paardenmishandelingen, het aantal binnengekomen tips in die eenheden en tips voortkomend uit de uitzending van Opsporing Verzocht.

Samenwerking


Daarnaast werkt de politie samen met (interne) specialistische afdelingen, onder meer de Dierenpolitie. Maar ook landelijke gespecialiseerde eenheden zijn bij het onderzoek betrokken. Tevens heeft de politie de hulp en samenwerking gezocht met expertise en deskundigen van buiten de politie. Zoals de wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en  Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren.

Potentiële daders & scenario’s


Er zijn meerdere potentiële verdachten naar voren gekomen aan de hand van het onderzoek van de laatste maanden en de binnengekomen tips en informatie. Nader onderzoek naar deze personen heeft tot nu toe niet geleid tot concrete verdachten dan wel verdachtmakingen. Daarnaast zijn diverse scenario’s bekeken, maar ook dit heeft niet geresulteerd in aanhoudingen.

Hoe verder?


Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de recherchecapaciteit blijft  beschikbaar voor de onderzoeken naar nieuwe meldingen en/of incidenten. Iedere eenheid start nog steeds een onderzoek naar een nieuwe melding of incident. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke werkwijze en checklist. Vervolgens kan iedere eenheid ervoor kiezen - afhankelijk van de stand van zaken en informatie in het onderzoek - en in afstemming met de landelijk coördinator om nog andere specifieke middelen en methoden in te zetten. Daarnaast krijgen de medewerkers van de Dierenpolitie een training hoe te handelen en waarop te letten bij nieuwe incidenten of meldingen van mogelijke mishandeling.

Conclusie


De politie heeft tot op heden geen verdachten kunnen aanhouden, toch is er veel kunde en kennis verkregen. Deze kunnen ertoe bijdragen om toekomstige meldingen en incidenten van paardenmishandeling wel concreet te krijgen en - daar waar sprake is van een daadwerkelijke mishandeling - tot het oppakken van dader(s).

Bron: Politie