Mager
Mager

‘Nog niet goed gesteld met paardenwelzijn’

Nieuws

Al zeven jaar wordt er gewerkt aan verbetering van het paardenwelzijn in Nederland, maar dat heeft volgens de Dierenbescherming niet tot voldoende resultaat geleid. “Wij zijn dan ook van mening dat de tijd van zelfregulering voorbij is. In bestaande wet- en regelgeving zouden voorstellen als ons eigen Paardenbesluit en de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden moeten worden opgenomen . De Tweede Kamer vergaderde gisteren over dit onderwerp”, laat De Dierenbescherming weten.


De overheid gaf in 2007 de paardensector de opdracht om zelf met regels te komen om het paardenwelzijn te verbeteren. In 2011 presenteerde de Dierenbescherming een voorbeeld wetsvoorstel in de vorm van het Paardenbesluit. De Sectorraad Paarden stelde daar een voorstel tot zelfregulering tegenover in de vorm van de Gids voor Goede Praktijken. De overheid koos destijds voor de Gids, maar - volgens De Dieenbescherming - heeft dat anno 2015 niet echt tot een goed paardenwelzijn geleid.

De Dierenbescherming kwam met een aantal cijfers om haar conclusie te onderbouwen. Uit onderzoek (dat de Universiteit Wageningen in 2014 uitvoerde onder 150 maneges) bleek dat bijna 20 procent van de paarden te dik was en 6,4 procent te mager. 14,5 procent had problemen met bewegen en bijna 5 procent was echt mank.

Daarnaast gaf De Dierenbescherming aan dat in het jaarverslag van 2013 van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) staat dat zo’n 20 procent van hun zaken betrekking heeft op slecht welzijn van paarden en pony’s. Deze laatste cijfers zouden vooral betrekking hebben op dieren die voor hobbydoeleinden worden gehouden.

“Onze conclusie is dan ook dat de pogingen om via zelfregulering tot verbetering te komen niet zijn geslaagd. Wij zijn van mening dat echte verbetering in het paardenwelzijn alleen gerealiseerd kan worden als dit wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Hiervoor kunnen het Paardenbesluit en de Gids voor Goede Praktijken als basis dienen. Door het beste van beide in bijvoorbeeld de Wet Dieren vast te leggen, kan verbetering van paardenwelzijn worden afgedwongen”, zo luidt het oordeel van De Dierenbescherming.

Bron: Dierenbescherming/Horses