overgang
overgang

Zorgen om dichte spoorwegovergangen in ruiterroutes

Nieuws

Stel je voor dat het prachtig weer is en je besluit je paard op te zadelen voor je favoriete rondje. Vol goede moed ga je op pad, maar halverwege kun je ineens niet meer verder. De spoorwegovergang in je route is plotseling afgesloten. Wat nu? Volgens sport.nl kan dit in de toekomst zomaar gebeuren.


Dat dit tegenwoordig zomaar kan gebeuren, blijkt wel uit de plotselinge nachtelijke sluiting van het Laantje van Alverna bij Heemstede. En als het aan ProRail ligt, blijft het daar waarschijnlijk niet bij. Vanwege veiligheidsoverwegingen wil de spoorwegbeheerder een honderdtal onbewaakte spoorwegovergangen sluiten. Buitensporters, zoals wandelaars, fietsers, skaters en ruiters, kunnen hierdoor gehinderd worden. Zij zullen flinke omwegen moeten maken als hun route doodloopt en kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan als blijkt dat de toegang tot een mooi recreatiegebied is afgesloten. Natuurlijk wil iedereen dat overwegen veiliger worden gemaakt, maar is afsluiting de beste oplossing? Wordt er wel genoeg rekening gehouden met de buitensporters onder ons?

Kamervragen


Om bij dit probleem ook de stem van de overweggebruikers te doen klinken, heeft een aantal belangenorganisaties een stuurgroep gevormd, die ProRail adviseert over het recreatieve belang van de spooroverwegen. De stuurgroep, die bestaat uit Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin gevraagd wordt om een oplossing die zowel de veiligheid garandeert als de noodzakelijke verbinding. In een algemeen overleg spoorveiligheid op 27 november 2014 stelden verschillende Kamerleden vragen over dit onderwerp. Ankie van Dijk, voorzitter van de stuurgroep, weet te vertellen dat de VVD heeft gevraagd of er in plaats van sluiting geen eenvoudiger, meer creatieve oplossingen mogelijk zijn, zoals een app of een QR-code waarmee je kunt zien waar een trein zich bevindt. Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen. Zij vraagt zich af hoe de belangen van de vervoerders en recreanten worden gewogen. Er lijkt namelijk geen sprake te zijn van een integrale aanpak, overwegen worden zomaar gesloten.

Staatssecretaris Mansveld laat weten dat er wel gestreefd wordt naar het terugdringen van niet-beveiligde overwegen, maar dat spoorwegovergangen niet zomaar een voor een mogen verdwijnen. Per situatie zal gekeken moeten worden wat er gaat gebeuren en waarom. Dit kan betekenen dat er sluiting plaatsvindt, maar het kan ook zijn dat de overgang op een kosteneffectieve manier verbeterd wordt. Er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan. Mansveld heeft ProRail gevraagd om met een plan van aanpak te komen. Zij hoopt de Tweede Kamer hier komend voorjaar over te kunnen informeren.

Let op!


Vooralsnog hoef je je dus nog niet al te veel zorgen te maken over een plotselinge afsluiting van de spoorwegovergang op je favoriete buitensportroute. Steek je regelmatig een onbewaakte overweg over? Denk dan niet alleen aan je eigen veiligheid, maar jaag ook de machinist niet de stuipen op het lijf! Steek nooit zomaar of op het laatste moment over. Stop altijd bij de overgang, kijk naar beide kanten of er geen trein aan komt en steek daarna pas over. Neem bij slecht zicht een alternatieve route.

Bron: Sport.nl