mest, paardenpoep, mesten, foto Arnd Bronkhorst
mest, paardenpoep, mesten, foto Arnd Bronkhorst

Antibiotica zorgt voor verandering darmbacteriën

Nieuws

Paarden die een vijfdaagse antibioticakuur krijgen, laten grote veranderingen zien in de samenstelling van darmbacteriën. Dat meldt Horsetalk.


Het darmkanaal van het paard is een rijke en complexe omgeving en de microbiële populatie en samenstelling in de darm speelt een belangrijke rol bij gezondheid en ziekte. Verschillende factoren kunnen een verstoring van de normale darmflora veroorzaken, waaronder antimicrobiële therapie, dat een belangrijke oorzaak is van diarree bij paarden.

Canadese onderzoekers van de Universiteit van Guelph hebben een onderzoek uiteengezet om veranderingen in de fecale bacteriële populaties van gezonde paarden geassocieerd met het gebruik van gemeenschappelijke antibiotica te zoeken.

Uitvoering


Er werden 24 volwassen merries gebruikt in de studie, geen van hen kreeg in de zes maanden voor de studie een antibioticum. Zeven van de paarden kreeg een vijfdaagse kuur van penicilline in de spier, zeven kregen een vijfdaagse orale vorm van sodium IM en een andere groep van zeven kreeg een vijfdaagse kuur van trimethoprim sulfadiazine. Drie paarden kregen niks toegediend en fungeerden als controlegroep.

Voor de toediening werden mestmonsters verzameld, aan het einde van de behandeling en op de 14e en 30ste dag van de proef.

Verschillen


Marcio Costa en zijn collega’s gebruikten genetische sequencing om eventuele wijzigingen in de microbiële populatie te observeren. “In alle gevallen werden grote verschillen aangetroffen in de hoeveelheid en structuur van de bacteriën”, stellen de onderzoekers. Trimethoprim sulfadiazine gaf de grootste verschillen aan de darmbacteriën.

De grootste effecten werden op de vijfde dag van de behandeling waargenomen. Na 25 dagen was het niveau weer zo goed als voor de behandeling, maar er waren wel nog kleine verschillen zichtbaar. De onderzoekers stellen dan ook dat systematisch gebruik van antibiotica ervoor zorgt dat de normale maag- en darmbacteriën veranderen.

Bron: Horsetalk