Paardenpaspoort
Paardenpaspoort

Valkuilen paardenpaspoort: trap er niet in!

Nieuws

Internet en sociale media staan er bol van: verontwaardigde reacties van mensen die met hun paard of pony op een KNHS-wedstrijd of – erger nog – kampioenschap worden gediskwalificeerd omdat de gegevens in het paardenpaspoort van hun viervoeter niet in orde bleken. Super vervelend natuurlijk, maar feit is wel dat als je deelneemt aan KNHS-wedstrijden, je zelf verantwoordelijk bent voor tiptop in orde zijn van het paardenpaspoort. Voorkom problemen en check dus op voorhand of alles klopt!


Als je op wedstrijd gaat, kan het gebeuren dat een KNHS-official je paspoort checkt. Officials zijn juryleden, de federatievertegenwoordiger of een Identificatie & Registratie (I&R) controleur. Die controle is tweeledig: ten eerste wordt gecheckt of de ruiter met het juiste paard aan de juiste rubriek deelneemt. Ten tweede is er de gezondheidskwestie. Een paard dient correct te zijn gevaccineerd tegen influenza, ofwel paardengriep. Dit om epidemieën, zoals we wel hebben gezien in de veehouderij, te voorkomen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan je net zo goed op een gewoon wedstrijdje in de buurt als op een kampioenschap worden gecontroleerd. Op een kampioenschap zal het wel veel eerder voorkomen, omdat de KNHS nu eenmaal niet zoveel I&R-controleurs heeft dat die elk weekend overal kunnen controleren. Het kan ook zo zijn dat je paspoort al wel eens (vluchtig) is bekeken op een eerdere wedstrijd door een bijvoorbeeld een jurylid voor of na je dressuurproef. Misschien hebben zij echter alleen gecontroleerd op het signalement van je paard of de vaccinatiegegevens en zijn onvolledigheden bij bijvoorbeeld de meetgegevens niet opgemerkt.

Daarom is het des te belangrijker dat je zelf goed checkt of alle gegevens wel correct in het paspoort van je paard of pony staan geregistreerd. De twee grootste valkuilen daarbij zijn de vaccinatiegegevens en – alleen bij pony’s – de meethistorie. Hieronder zetten we nog even precies op een rijtje waaraan deze twee pagina’s met gegevens in het paspoort van jouw paard of pony moeten voldoen.

Vaccinatiegegevens: paardeninfluenza


Belangrijk is dat de gegevens compleet zijn en goed geregistreerd. Dat betekent dat de datum, plaats en land van vaccinatie zijn ingevuld en er een sticker met batchcode met de gebruikte paardeninfluenza entstof op de betreffende regel is geplakt. Alle vaccinaties moeten zijn voorzien van de naam, stempel en handtekening van de betreffende dierenarts. Daarnaast moeten de data van de vaccinaties kloppen. De regels daarvoor in de KNHS basiswedstrijdsport zijn:

  • Het paard dient eerst een basisenting te hebben gehad, bestaande uit twee entingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar zijn toegediend.

  • Vervolgens dient jaarlijks een vervolgenting te zijn gegeven. Deze moet binnen het jaar zijn gegeven, dus als een paard op 12 april 2014 is geënt, moet de vervolgenting uiterlijk 12 april 2015 worden gegeven.

  • De laatste vaccinatie mag niet korter dan 7 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de wedstrijd zijn toegediend.

  •  Zijn er aanpassingen in een datum gemaakt, dan dient die aanpassing door de dierenarts te zijn voorzien van stempel en paraaf.


Klopt er iets niet aan de vaccinaties, bijvoorbeeld doordat het paard geen goede basisenting heeft gehad of er daarna langer dan een jaar tussen de vervolgentingen zit, dan moet de basisenting opnieuw worden gegeven. Je mag pas weer op wedstrijd als de vaccinaties weer op orde zijn.

LET OP: Per 1 april 2015 heeft de KNHS het beleid ten aanzien van vaccinatiegegevens iets versoepeld. Als er een fout zit in de registratie van de vaccinatiegegevens die langer dan drie jaar geleden zijn, mag de combinatie wel gewoon starten.

Hoogtemaat gegevens voor sportorganisaties


Bij paarden hoeven er geen hoogtemaatgegevens te worden ingevuld. Een pony daarentegen dient – voorafgaand aan wedstrijddeelname – te zijn gemeten door een erkende KNHS-ponymeter en dit dient correct in het paspoort te zijn geregistreerd. Dit is bedoeld om de juiste stokmaat te bepalen en de pony in te delen in de juiste categorie (A, B, C, D of E). Bij pony’s met hoefijzers wordt een centimeter van de gemeten hoogte afgetrokken. De regels zijn:

  • Wedstrijdsportpony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april (zodat ze vanaf het buitenseizoen in de juiste categorie starten).

  • Pony’s ouder dan acht jaar die niet op achtjarige leeftijd zijn gemeten of op latere leeftijd (weer) in de sport worden uitgebracht, moeten dan alsnog worden gemeten. Deze meting wordt als definitieve meting in het paspoort opgenomen.


Dus, hoe oud de pony ook is, altijd moet er een geldige meting in het paardenpaspoort (dus niet op een los meetbriefje) staan.

Lees nog veel meer over het checken van je paardenpaspoort, vaak voorkomende problemen en de gevolgen daarvan in Bit 224. Deze editie ligt vanaf vrijdag 13 maart in de winkel of kun je online bestellen. 


 
Influenza