Stands
Stands

Gebruik stands per 1 januari 2017 verboden

Nieuws

De FNRS gaat het gebruik van stands, waarin paarden of pony’s permanent worden gehuisvest, gefaseerd terugdringen middels haar sterrensysteem voor hippische bedrijven. Per 1 januari 2017 wordt het gebruik van stands voor alle FNRS-leden verboden.

Vijf sterren bedrijven mogen al sinds 1 januari 2010 geen stands meer gebruiken. Vier en drie sterrenbedrijven mogen per 1 januari 2016 geen stands meer op het bedrijf hebben en voor de overige bedrijven geldt de datum van 1 januari 2017. Zijn er in een bedrijf nog stands na hiervoor genoemde data, dan voldoet het bedrijf niet meer aan de minimale eisen van het lidmaatschap bij de FNRS.
Reeds in 2011 heeft de FNRS de Gids voor Goede Praktijken ondertekend. Hierin staat aangegeven wat nodig is om het welzijn en de gezondheid van de paarden te borgen. In de 12 richtlijnen die zijn opgenomen worden de 5 vrijheden van een paard gedefinieerd.
Stands die voor korte tijd worden gebruikt met als doel hoefverzorging, het verrichten van medische handelingen of tijdens pauze bij (buiten)ritten en evenementen/wedstrijden vallen buiten de richtlijn.
De FNRS wil met het verbod haar verantwoordelijkheid nemen voor het ondertekenen van de Gids voor Goede Praktijken en daarmee het paardenwelzijn in de sector bevorderen.
De Gids voor Goede Praktijken vind je hier. Bron: FNRS

5401311