neus details
neus details

Vorig jaar 2.555 meldingen van dierenmishandeling en verwaarlozing

Nieuws

Uit het jaarverslag van 2014 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er vorig jaar 2.555 meldingen binnenkwamen over verwaarlozing en mishandeling van landbouwhuisdieren, schrijft Boerderij.


Ongeveer 80 procent van deze meldingen gaat over verwaarlozing van paarden, pony’s, schapen, ezels en runderen. De overige meldingen gaan onder andere over pluimvee en varkens. De meldingen zijn voornamelijk afkomstig van bezorgde burgers, aldus de controle-instantie in het jaarverslag. Meldingen over dierverwaarlozing en dierenmishandeling staat op 1 in de top tien meldingen van burgers en bedrijven.

Convenant ‘signalering dierenverwaarlozing’


In 2012 heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en overheidsorganisaties het convenant ‘signalering dierenverwaarlozing’ ondertekend. Samen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren richten de erfbetreders zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de NVWA ingeschakeld. Erfbetreders zijn bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers en medewerkers van de melkfabriek.

Sinds de ondertekening van het convenant in 2012 krijgt het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren jaarlijks ongeveer 45 meldingen van erfbetreders. In 2014 kwamen hiervan tien zaken bij de NVWA terecht. Als de NVWA uiteindelijk wordt ingelicht, is vaak al sprake van ernstig dierenleed op het bedrijf, aldus de autoriteit.

Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voert de NVWA jaarlijks vele inspecties uit. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen. Behalve de NVWA zijn ook de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) betrokken bij de aanpak van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling.

Bron: Boerderij 
6445341