Paardenpaspoort
Paardenpaspoort

KNHS wijzigt reglement onjuiste enthistorie

Nieuws

De KNHS heeft besloten per direct de maatregelen bij een onjuiste registratie van de enthistorie of meethistorie te wijzigen. Een belangrijk voordeel: een fout levert geen diskwalificatie op voor de betreffende wedstrijd van de controle.


Wanneer paarden of pony’s deelnemen aan KNHS-wedstrijden, moeten ze correct zijn ingeënt tegen influenza. In de praktijk bleek de regelgeving voor de juiste inenting historie in het paardenpaspoort erg ingewikkeld, met verwarring en diskwalificatie van combinaties als vervelend gevolg.

“We willen af van onduidelijke situaties,” zegt Anton Binnenmars, directeur Sport van de KNHS. Hij benadrukt dat het basismotto onveranderd blijft: “Bescherm jouw paard en dat van een ander, zorg er daarom voor dat jouw paard juist ingeënt is.”

Wat betekenen de wijzigingen praktisch?


Bij constatering van een fout in de enthistorie of meethistorie kan het niet langer voorkomen dat een combinatie op de wedstrijddag zelf gediskwalificeerd wordt. Als er nu onvolledige of incorrecte entingen of eventuele andere fouten in een paspoort worden geconstateerd, zal hiervan melding worden gemaakt bij de KNHS en moet de deelnemer dit in orde maken voor deelname aan de volgende wedstrijd.

Tevens is het vanaf nu voor de controle op entingen voldoende wanneer in plaats van de batchsticker het serie/batchnummer vermeld wordt.

Wat zijn de wijzigingen in artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement?  • De verplichting om een startpas te tonen vervalt (artikel 47 lid 2 sub a Algemeen Wedstrijdreglement).

  • Bij vermeldingen van de entingen in het paardenpaspoort is het, in plaats van het plakken van de batchstickers van de entstof in het paspoort, ook toegestaan om het serie/batchnummer van de entstof te noteren door de dierenarts die de enting heeft toegediend (aanvulling artikel 47 lid 3 sub d Algemeen Wedstrijdreglement, conform FEI-regels).

  • Als een deelnemer niet aan de bepalingen van artikel 47 lid 3 en 4 van het Algemeen Wedstrijdreglement voldoet wordt hij/zij met het betreffende paard niet gediskwalificeerd op de betreffende wedstrijd, maar wordt de overtreding afgedaan als administratief verzuim. De deelnemer mag met het betreffende paard wel op de wedstrijd starten met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat alsnog aan de eisen uit artikel 47 lid 3 en 4 is voldaan.

  • Indien in het paardenpaspoort geen enkele entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst (aanvulling artikel 47 lid 6 van het Algemeen Wedstrijdreglement)


Belangrijk


Wanneer paarden of pony’s deelnemen aan KNHS-wedstrijden, moeten ze correct ingeënt zijn tegen influenza. Dat wil zeggen: een basisenting, gevolgd door jaarlijkse entingen.

Bron: KNHS