drinken
drinken

NVWA heeft extra aandacht voor drinkwater en schaduwplekken

Nieuws

De komende, warme zomermaanden besteden de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra aandacht aan de aanwezigheid van drinkwater en voldoende schaduwplekken voor dieren. In het Besluit Houders van Dieren is geregeld dat dieren te allen tijde beschikking moeten hebben over voldoende vers drinkwater en dat zij bescherming moeten hebben tegen alle weersomstandigheden, zowel kou als hitte.


Een dier dat niet voldoende verkoeling kan vinden, kan verschijnselen van hittestress gaan vertonen. Dieren kunnen onder meer last krijgen van een verhoogde ademhaling, een te hoge lichaamstemperatuur en een verminderde eetlust. Om dit te voorkomen moet dieren voldoende kunnen drinken en verkoeling kunnen opzoeken in de schaduw of in een geventileerde stal.

Boete


Dierenbezitters die zich niet houden aan de regels in het Besluit Houders van Dieren kunnen een boete van 1500 euro krijgen. Bij herhaling kan het boetebedrag verhoogd worden. Ook kan de Agrarische Bedrijfsverzorging ingeschakeld worden om, op kosten van de overtreder, de dorstige dieren van water te voorzien.

Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA via 0900-0388.

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit & Horses