Charlotte Dujardin
Charlotte Dujardin

Drie veelgehoorde meningen over caps

Nieuws

Onderzoekers die de meningen van ruiters omtrent veiligheidshelmen onderzochten, hebben drie veelgehoorde standpunten op een rij gezet, schrijft Horsetalk.


Laura Haigh en Kirrilly Thompson, van de Universiteit van Queensland, onderzochten sociale en attitude factoren van capgebruik door het analyseren van 103 posts in twee topics over capgebruik op een paardenforum. Ze concludeerden dat het wel of niet gebruiken van een cap aan drie sleuteluitspraken vast hangt:

  • ‘Ik heb controle over de risico’s.’

  • ‘Het voelt gewoon niet goed.’

  •  ‘Ongelukken gebeuren nu eenmaal.’


Ik heb controle over de risico’s


Mensen met dit standpunt zien hun cap als onderdeel van risicobeheersing, terwijl een andere groep zich meer richt op beheersing van risico’s door goede rijkunst, een braaf paard of een goede relatie met het dier.

Het voelt gewoon niet goed


De mensen met dit standpunt droegen wel of niet een cap uit gewoonte, ook al zit hij soms helemaal niet fijn. Tegenstanders gebruikten dit standpunt omdat ze gewend zijn er geen te dragen en het dan anders voelt.

Ongelukken gebeuren nu eenmaal


Ruiters met dit standpunt dragen een cap omdat dingen buiten hun controle gebeuren. Maar anderen gebruiken dit standpunt weer om te ventileren waarom ze juist geen cap dragen.

Conclusie


De onderzoekers zeggen dat deze analyse een complexe relatie weergeeft tussen risico-perceptie, kennis rond valbescherming, beslissingen, persoonlijkheid en gedrag onder de ruiters. “Een andere oorzaak van het weigeren tot het dragen van een veiligheidshelm, zou kunnen liggen in het stigma dat een veiligheidshelm onbedoeld met zich mee draagt: sommige ruiters linken het dragen van een helm met een indicatie dat de betreffende ruiter geen goede ruiter is, het paard een slecht temperament heeft of de combinatie ruiter-paard niet werkt. Een voorbeeldfiguur als wereld- en Olympisch kampioene Charlotte Dujardin stapt nooit te paard zonder veiligheidshelm. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen,” besluiten de onderzoekers.

Bron: Horsetalk