150330063_ABFweb
150330063_ABFweb

Juryblog: Juryverschillen

Nieuws

Voor juryleden en ruiters is het vaak een nachtmerrie als een combinatie een wisselend juryrapport ontvangt, hetzij in plaatsing of in waardering. Natuurlijk zien wij als juryleden en ruiters graag een uniform beoordelingsrapport. Maar als het beoordelen van combinaties altijd zo makkelijk was, konden wij altijd volstaan met één jurylid. Juist om de kwaliteit van de beoordeling (qua aantal punten en uitslag/plaatsing) te verhogen, schrijven de reglementen van de KNHS en FEI voor dat er op belangrijke evenementen zoals nationale -, of internationale kampioenschappen en Olympische Spelen met meerdere juryleden gewerkt dient te worden.

[caption id=”attachment_45636” align=”alignright” width=”179”] Jurylid Dirk de Haas[/caption]Volgens de huidige reglementen van de KNHS wordt vanaf de klasse Z1 aanbevolen om de rubriek met meerdere juryleden te beoordelen. Veelal als gevolg van de kosten wordt hier nauwelijks invulling aan gegeven, met uitzondering van enkele grote concoursen. Kortom: het merendeel van de basisjuryleden komt hier onvoldoende mee in aanraking en doet hier onvoldoende ervaring mee op. Terwijl dit juist ten goede kan komen aan de verdere ontwikkeling van een jurylid (het zogenaamde leereffect). En als je hier als basisjurylid dan toch ‘ineens’ mee in aanraking komt, kan de angst voor juryverschillen een verstikkende werking hebben op het functioneren van de ‘onervaren’ juryleden. Mede doordat juryverschillen ook vaak uitgebreid en negatief door de pers in het nieuws worden gebracht, durven (jonge) onervaren juryleden niet meer met ‘lef’ te jureren. Dat wil zeggen: naast de behoudende cijfers (5, 6 en 7) ook de gedurfdere cijfers te gebruiken (8, 9 of 10). Het gevolg hiervan is dat er vaak géén duidelijke winnaar is, maar dat alle combinaties vaak dicht op elkaar zitten. En last but not least: de ruiter krijgt dan ook een minder duidelijke, leerzame boodschap/beoordeling mee naar huis.
‘Mede doordat juryverschillen nogal eens uitgebreid en negatief in het nieuws komen, durven (jonge) onervaren juryleden niet meer met ‘lef’ te jureren’

Ondanks dat alle juryleden van de KNHS een degelijke opleiding hebben gehad en alle juryleden er zelf voor moeten zorgen dat ze trainingen volgen om de jurylicentie te mogen behouden, is het toch mogelijk om een keer een verschil van inzicht te hebben inzake de beoordeling van een combinatie. Uiteraard is het vervelend, maar niet erg. Juist door het inzetten van meerdere juryleden wordt de kwaliteit van de uitslag vergroot. Want door alle beoordelingen van het totale jurycorps krijgt de deelnemer ‘gemiddeld’ waar hij of zij recht op heeft. Kortom: het totale jurycorps heeft goed zijn werk gedaan, terwijl er bij slechts één jury géén sprake zou zijn van een juryverschil, maar wel van een mogelijk onjuiste uitslag: te hoog of te laag! Stel, er komt een goed paard in de ring dat veel kwaliteit laat zien in de proef, maar wel steeds te kort is in de hals. Een juryverschil kan ontstaan als de ene jury de nadruk legt op de goede kwaliteit van de beweging en zodoende op een hogere score uitkomt dan zijn collega, die de halslengte zwaarder aanrekent en hierdoor lager uitkomt. Bij de nabespreking blijkt het puntenverschil verklaarbaar en ligt de waarheid in het midden. Uiteraard is het niet goed als wij altijd met elkaar van mening verschillen. Het moet dan ook zeker géén regelmaat zijn c.q. worden en tot een uitzondering beperkt blijven, maar het moet ons als jurycorps ook niet verlammen. Jureren kun je zeker leren! Echter, een mens leert het meest van zijn fouten.
‘Jureren kun je zeker leren! Echter, een mens leert het meest van zijn fouten’

Ik ben juist van mening dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat we een ‘juryverschil’ niet negatief maar positief oppakken. Enerzijds door de juryleden hierover met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaars visie delen. Eén jury aan de lange zijde (bij E of B ) ziet vaak veel nadrukkelijker dat een paard niet voldoende gesloten is dan de juryleden op de korte zijde (bij M, C en H). Ook in dit geval is een juryverschil niet erg, maar wordt de kwaliteit van de beoordeling van het jurycorps vergroot door het toevoegen van juryleden aan de lange zijde. Daarnaast moet de deelnemers zich er ook van bewust zijn dat de juryleden er niet op uit zijn om de deelnemers te plagen, maar graag elke deelnemer (zo objectief mogelijk) wil beoordelen op basis van het scala van de africhting: 1) Takt, regelmaat/zuiverheid van de beweging; 2) Souplesse, ontspanning en losheid; 3) Aanleuning, 4) Impuls, 5) Rechtgerichtheid, 6) Verzameling. Met andere woorden: als je je als deelnemer verder wilt verbeteren zal je zowel met de ‘te hoge’ als de ‘te lage’ beoordeling aan het werk moeten gaan. Als het goed is hebben beide juryleden hun beoordeling onderbouwd aan de hand van bovenstaand scala en kun je op basis van het protocol met de juryleden in gesprek gaan.
‘Als je je als deelnemer verder wilt verbeteren zal je zowel met de ‘te hoge’ als de ‘te lage’ beoordeling aan het werk moeten gaan’

Tot slot zou ik het een zeer goede ontwikkeling vinden als organisaties steeds vaker rubrieken door meerdere juryleden laten beoordelen ten behoeve van het gewenste leereffect bij juryleden. Uiteraard bestaat hier een spanningsveld met de kosten voor het organiseren van wedstrijden. Gelukkig geeft de KNHS hier in haar opleiding voor juryleden ook al invulling aan door de aspirant juryleden te verplichten tot het volgen van stages bij ervaren juryleden.


[handwritten]Dirk de Haas werd in 1964 geboren in Groningen en komt uit een echte paardenfamilie. Hij is een actieve ruiter en traint tegenwoordig bij zijn vriend Jorgen Ros, met wie hij ook samenwoont. Dirk heeft Lichte Tour gereden met Passion (Krack C x Able Albert) en Voque (Gribaldi x Zeoliet). Nu rijdt hij een eigen fokproduct Bernini, een nakomeling van United uit de Gribaldi merrie Voque in de klasse ZZ-Licht, waarmee hij geselecteerd is voor de Hippiade. Naast ruiter is Dirk ook jury opleider bij de KNHS en is hij vorig jaar geslaagd als Grand Prix jurylid. Daarnaast werkt hij als Register Controller bij Abn Amro/Finance en is hij freelance commentator bij Eurosport voor de Hippische disciplines.[/handwritten]

 
dirkdehaas