details neus
details neus

Toekomst paardensportcentrum Monster onduidelijk

Nieuws

Het is nog niet duidelijk of het paardensportcentrum aan Plaats Langeveld in Monster nog een aantal weken of zelfs maanden gedoogd kan worden. De gemeenteraad van Westland wil dat wethouder Ouwendijk het niet op een gedwongen ontruiming laat aankomen, schrijft wos.nl.


Het centrum, dat onderdak biedt aan circa vijftig paarden, moet daar weg en had in mei dit jaar een huuropzegging van de gemeente ontvangen. Omdat er nog geen zicht was op een andere locatie, wendde de exploitant zich tot de gemeenteraad. Die nam op 14 juli bij meerderheid een motie aan waarin aan B en W om een tijdelijke ontheffing werd gevraagd. De raad wilde uiterlijk 31 oktober vernemen of dat juridisch mogelijk is en tevens dat het centrum in elk geval tot die tijd actief zou mogen blijven.

Eind augustus liet de gemeentelijke afdeling Vastgoed in een brief aan de exploitant weten, dat het complex op 1 september “leeg ontruimd en bezemschoon” opgeleverd zou moeten worden. Afgelopen dinsdag stond daadwerkelijk een medewerker van een leegstandsbeheerder op de stoep om de sleutels in ontvangst te nemen, maar tot een gedwongen ontruiming kwam het (nog) niet.

De fractie van Gemeentebelang Westland besloot de kwestie direct aan de orde te stellen in de commissievergadering van woensdagavond. De exploitant liet weten dat er naar enkele alternatieve locaties wordt gekeken, maar dat hij niet ineens met vijftig paarden ergens heen kan.

Wethouder Ouwendijk bracht in herinnering, dat het om een tijdelijke vestiging voor vijf jaar ging. “Van meet af aan was duidelijk dat de onderneming daar niet permanent gevestigd zou kunnen blijven en is de manegehouder daar vervolgens ook regelmatig op gewezen. Het verkrijgen van een permanente locatie is een zelfstandige verantwoordelijkheid van de ondernemer”, aldus Ouwendijk. Hij gaat, daartoe gemaand door de gemeenteraad, kijken of er toch nog een voorlopige oplossing kan worden gevonden.

Bron: Wos.nl