150715235_ABFweb
150715235_ABFweb

Drentse ruiters krijgen vrij spel van Staatsbosbeheer

Nieuws

Ruiters en menners krijgen vrije toegang op wegen en paden in de meeste bossen van de provincie Drenthe. Dat stelt Staatsbosbeheer voor. Het rijden op gemarkeerde fiets- en wandelpaden is hierbij niet toegestaan. Ook half verharde bospaden zijn niet bedoeld voor ruiters en menners. 


Op veel plaatsen in Drentse bossen komen de huidige vaste routes te vervallen. Recreatieve paardensporters mogen daar straks hun eigen paden kiezen en rijden waar ze willen. Alleen als de groep groter is dan 7 combinaties, is het verplicht op ruiterpaden of vaste routes te rijden.

Stimuleren paardentoerisme


Met het opheffen van vaste ruiter- en menroutes bespaart Staatsbosbeheer in de onderhoudskosten. Mogelijk stimuleert dit het paardentoerisme in Drenthe. Het is tevens een soort proefproject dat later ook in de rest van het land kan worden toegepast. Omdat nogal wat bestaande parkeerplaatsen verdwijnen, zullen gasten met een paardentrailer vaker gebruikmaken van maneges, horecabedrijven of locaties voor verblijfsrecreatie. Dit zijn straks de vertrekpunten voor bosritten te paard of met een rijtuig.

80% routevrij


Staatsbosbeheer heeft het wijzigingsvoorstel besproken met een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Hippisch Platform Drenthe. De gesprekken over de verdere uitwerking en het onderhoud zijn nog gaande. Het uiteindelijke doel is om circa 80% van de bossen routevrij te maken Op bijgevoegde kaart gaat het om de gebieden met gele omranding, hoofdzakelijk in het midden en het zuiden van de provincie.
Bron: Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD)