transport vrachtwagen laden
transport vrachtwagen laden

Export van paarden alleen nog vanaf verzamelplaatsen

Nieuws

Vanwege diergezondheidsrisico’s is besloten dat paarden alleen nog mogen worden geëxporteerd vanaf erkende verzamelplaatsen, in plaats van paardenmarkten. Voor de zomer moet deze regelgeving ingaan.


Door deze aanpassingen zal het welzijn van paarden die bestemd zijn voor de export en van paarden op markten beter gewaarborgd kunnen worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de Europese transportverordening gelden een paardenmarkten als overlaadplaats. Indien de dieren hier langer dan 48 uur verblijven kan deze overlaadplaats ook bestempeld worden als plaats van vertrek. De houders van de dieren dienen er voor te zorgen dat aan de eisen van de transportverordening en het Besluit houders van dieren wordt voldaan.

Van Dam is van mening dat er kritisch naar paardenmarkten gekeken moet worden om te zien of de daarin betrokken partijen zelf in staat zijn het welzijn van de dieren beter te waarborgen, misstanden te voorkomen en het risico op incidenten te minimaliseren. De staatssecretaris ziet daar ook een taak voor de betrokken gemeenten. Deze kunnen immers, met inachtneming van de kaders van hun APV-verordening, voorwaarden stellen bij de voor de paardenmarkten te verlenen vergunning.

Destijds zijn door de betrokken partijen afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van paarden tijdens jaarmarkten. Van Dam zal in overleg met de Sectorraad Paarden en de andere stakeholders, waaronder de Dierenbescherming en Eyes on Animals, bezien op welke wijze het paardenmarktenprotocol dient te worden herzien en te worden aangescherpt om het welzijn van de paarden bij hun verblijf op de jaarmarkten beter te borgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal specifiek op de paardenmarkten controleren waarbij de protocollen uitgangspunt zullen zijn.

Bron: AgriHolland