Te strakke neusriem geeft stress

Nieuws

Australische onderzoekers concluderen dat een te strakke neusriem stress bij paarden veroorzaakt. Ze wilden weten welke uitwerking teveel druk op een paardenneus heeft, vanuit het oogpunt van welzijn.


Het onderzoeksteam, verbonden aan de universiteit van Sydney, zegt dat zeer strak aangesnoerde neusriemen algemeen gangbaar zijn in de paardensport. De FEI krijgt er flink van langs, want volgens de onderzoekers zijn de regels van de paardensportbond er ook debet aan.

Vier methodes


Professor Paul McGreevy en zijn collega’s onderzochten de relatie tussen een neusriem op verschillende straktes en kauwgedrag en ze keken naar mentale veranderingen die op stress wijzen. Er werden twaalf paarden van verschillende rassen gebruikt voor de test. Ze waren allemaal al bereden, maar geen een had eerder al een stang-en-trenshoofdstel of een strakke neusriem om gehad. Voor het experiment werden de paarden onderworpen aan vier methodes waarbij een stang-en-trenshoofdstel en een aansnoerneusriem werd gebruikt.

Stang-en-trenshoofdstel


De paarden werden geobserveerd, terwijl ze in een met hooibalen en canvas afgezette afgesloten ruimte stonden. Bij de eerste test kregen ze een stang-en-trenshoofdstel aan, waarbij de neusriem los bleef hangen. Telkens werden de paarden eerst tien minuten zonder hoofdstel geobserveerd, voor er een volgende test werd uitgevoerd. De andere drie testen bestonden uit een vastgemaakte neusriem met twee vingers ruimte ertussen, een vastgemaakte met een vinger ruimte over en een strak aangesnoerde neusriem, waar geen vinger meer tussen te krijgen was. Die testen duurden allemaal tien minuten en na het verwijderen van het hoofdstel werden de paarden nog eens tien minuten geobserveerd.

Hartslag en oogtemperatuur


Wat bleek? Bij de strakst vastgemaakte neusriem steeg de hartslag van het paard flink, evenals de oogtemperatuur. Die waarden werden gemeten om stress te kunnen waarnemen. De onderzoekers concludeerden dan ook dat de verandering in hartslag bij de strakst aangesnoerde neusriemen een stressreactie is.

Belemmering gedrag


Het kan het resultaat zijn van het belemmeren van normaal gedrag (kauwbeweging/mond openen) of van pijn of ongemak of van een combinatie van deze twee factoren, zeggen de onderzoekers. Sommige gedragingen komen alleen al voort uit het gebruik van een bit, maar er werd meer stressreactie gemeten na het gebruik van een strakke neusriem.

Kauwen, likken en geeuwen


Paarden konden minder kauwen bij de twee strakste aansnoermethodes, geeuwen kwam niet voor, net als likken. Daarentegen gingen de paarden na deze testvariant juist meer geeuwen, likken en kauwen als het hoofdstel was verwijderd. De onderzoekers zagen dat als reactie op de strakke neusriem van even daarvoor.

Vijf vrijheden


De onderzoekers zijn fel op het gebruik van een te strakke neusriem. “Het is een aanslag op de vrijheid van het paard om zijn normale gedrag te uiten, als je het fysieke belemmeringen oplegt met als doel te kunnen presteren. Dit is een van de vijf vrijheden waarop dierenwelzijn is gebaseerd. Het is duidelijk dat een te strakke neusriem mentale stressreacties kan veroorzaken en de normale mondbeweging belemmert.”

Bron: Horsetalk