110810459_ABFweb
110810459_ABFweb

‘Paardenmarkten willen geen verbetering dierenwelzijn’

Nieuws

Het lijkt er sterk op dat de grote paardenmarktorganisaties in Nederland - Hedel, Elst en Zuidlaren - geen echte verbetering van het welzijn van paarden willen. Dit bleek tijdens een bijeenkomst waarop de organisaties presenteerden hoe ze de aanbevelingen van de Raad van Dieraangelegenheden op dit gebied in de praktijk gaan toepassen.


De paardenmarktorganisaties weigeren de registratie van paarden en aanbieders dezelfde loze beloftes die ze ieder jaar doen. Dit is voor de Dierenbescherming opnieuw een bevestiging dat stoppen met paardenmarkten de enige echte oplossing is.

Verleden jaar kwam de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken met de zienswijze: “Paardenmarkten in Nederland”. Hierin zijn onder andere aanbevelingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het welzijn van de paarden op en rond de markt verbetert. De verwachtingen van het aanwezige Ministerie van LNV, de NVWA, de bond voor Dierenartsen (KNMvD) en de Dierenbescherming waren dan ook hoog gespannen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Loze beloften


De marktorganisaties gaven aan het begin van de bijeenkomst toe dat het de laatste jaren niet goed was gegaan. Het moet beter en dat willen ze volgens eigen zeggen graag doen. De beloften om de veterinaire toegangscontrole en de voer- en watervoorziening te verbeteren waren echter niet nieuw. Die hoort de Dierenbescherming al jaren, zonder enig resultaat. Net als het argument dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het aanbieden van eten en drinken aan de dieren. Op de vraag wat de marktorganisaties doen als zij constateren dat dit niet gebeurt kwam geen antwoord.

Weigering registratie paard en aanbieder


Een essentieel onderdeel van de voorgestelde regels voor paardenmarkten uit de aanbevelingen van de RDA is de registratie van de paarden en de aanbieders van de dieren. De marktorganisaties weigeren dit op te nemen in hun reglementen. Dit betekent dat er nooit met zekerheid vast te stellen is wie de eigenaar is van een paard dat op markt staat. De Dierenbescherming probeert paardeneigenaren al jaren verantwoordelijk te houden voor overtredingen van wet en regelgeving, maar elke keer is óf de eigenaar zoek of het paard opeens vijf keer verhandeld in een kwartier tijd. Op deze manier kan iedereen doen en laten wat ze willen zonder daar op afgerekend te worden. De paardenmarktorganisaties weten dat en lijken daar bewust voor te kiezen omdat ze bang zijn dat er anders veel handelaren wegblijven.

Exportverzamelplaats


Naast de zienswijze van de RDA is begin dit jaar de wetgeving aangepast voor de export van paarden. Hierin staat dat de export van paarden in principe niet meer mogelijk is vanaf paardenmarkten. Tot de verbazing van de dierenbescherming wil de Zuidlaardermarkt gewoon doorgaan met exporteren vanaf de markt.

Stoppen met paardenmarkten


De Dierenbescherming vindt paardenmarkten een achterhaalde vorm van paardenhandel. Het valt niet te rijmen met onze huidige kennis van de fysiologie en ethologie van het paard. De teleurstellende uitkomst van de bovengenoemde bijeenkomst, die op zijn minst tot regels die het welzijn van de dieren beter waarborgen had moeten leiden, versterkt de visie dat alleen stoppen met de huidige vorm van paardenmarkten tot echte verbeteringen voor de dieren kan leiden.

Bron: Dierenbescherming