Privacyverklaring

Nieuws

MP Horses B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door MP Horses B.V. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website of een van de andere websites van MP Horses B.V. en om offline-collecties van gegevens voor commercieel gebruik, die door ons worden beheerd.

Lees hieronder de complete tekst van de privacyverklaring van MP Horses B.V.MP Horses B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.


Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door MP Horses B.V. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website of een van de andere websites van MP Horses B.V. en om offline-collecties van gegevens voor commercieel gebruik, die door ons worden beheerd.


Wie zijn wij?


MP Horses B.V. is uitgever van hoogwaardige informatie en communicatieproducten en -diensten (o.a. vaktijdschriften, websites en e-mail nieuwsbrieven, events/awards en leermiddelen) in diverse business to business- en educatieve markten.


Welke gegevens verzamelen wij van u?


Als u onze websites bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze websites gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen wij onze websites verbeteren.


Daarnaast verzamelen wij gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer in het geval u een (betaald) product of dienst van ons afneemt, zoals een abonnement.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?


Buiten dat wij gegevens over uw internetbezoek verzamelen, kunt u uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een (registratie)formulier in te vullen om deel te nemen aan een prijsvraag, een product te bestellen of te downloaden, een review voor een (webshop)product achter te laten, een abonnement te nemen of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met één van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.


Categorieën van gegevens die wij over u verzamelen:


Categorie van gegevensWanneer wij deze verzamelen
Uw voor- en achternaam en/of uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en postadres)Als u een account op één van onze websites aanmaakt.
Als u een abonnement neemt op één van onze vakbladen/magazines of nieuwsbrieven.
Als u een formulier invult om informatie op te vragen of te downloaden.
Als u reageert op berichten op één van onze websites.
Als u een review invult ter beoordeling van een (webshop)product of dienst.
Als u deel neemt aan een enquête of prijsvraag.
Uw transactie- en betaalgegevensAls u een betaald abonnement afsluit.
Als u een product bestelt via één van onze webshops.
De communicatie die u met ons heeft (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven, telefoongesprekken)Als u contact opneemt met ons of als wij contact met u opnemen.
Uw posts en berichten op social media gericht aan ons of onze merkenAls u met ons communiceert via social media.
Uw feedbackAls u op onze feedbackverzoeken reageert, een review invult, deelneemt aan onze enquêtes of een reactie plaatst op een bericht op onze websites.
Informatie over hoe u onze websites, nieuwsbrieven of apps gebruiktAls u onze websites bezoekt en zoekt op onze websites.
Als u onze nieuwsbrieven ontvangt, opent en gebruikt.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?


In de meeste gevallen is het verzamelen van uw gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Denk aan het leveren van een vakblad als u een abonnement heeft, toegang tot afgeschermde informatie op een website, een online applicatie of voor andere diensten die u van ons gebruikt.


Daarnaast geeft het verstrekken van uw persoonlijke gegevens ons de mogelijkheid u (geautomatiseerd) een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:


  • Specifieke informatie te ontvangen, zoals unieke inloggegevens voor een website of online applicatie.
  • Deel te nemen aan prijsvragen en competities, waarbij wij u een bevestiging kunnen sturen van uw deelname of contact met u kunnen opnemen als u een prijs heeft gewonnen.
  • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn. Zo kunnen wij op basis van uw surfgedrag op onze websites óf het wel of niet openen van onze nieuwsbrieven, er voor zorgen dat u aanbiedingen krijgt over producten van (adverteerders van) MP Horses B.V. die aansluiten op uw interesses.
  • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld door het opslaan van de onderwerpen die u graag leest, zodat we u hierover nieuws(berichten) kunnen tonen. Of het opslaan van uw akkoord voor cookies, zodat u niet elke keer deze optie hoeft aan te klikken als u één van onze websites bezoekt.
  • Op internet producten van ons te kopen of diensten af te nemen. Zo hoeft u uw gegevens niet in te vullen als u een product in onze webshop wilt bestellen en bent ingelogd.

Ook stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze tijdschriften verder te ontwikkelen en onze klantenservice en onze websites te verbeteren. Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zullen wij u van tevoren om toestemming vragen.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?


MP Horses B.V.  geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.


MP Horses B.V. verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.


Soms geven onze websites links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de onze privacyverklaring.Hoe beschermen wij uw gegevens?


Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze provider gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.


Zo gebruiken de websites van MP Horses B.V. het SSL-protocol om de communicatie tussen onze servers en uw browser te versleutelen. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan de letter ‘S’ in de HTTPS van de URL en het gesloten (groene) hangslotje vóór de URL die de meeste browsers laten zien. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veilig om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen.


Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst (bijvoorbeeld door het reageren op een bericht) ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Gegevens die wij verzamelen worden na enige tijd verwijderd. De bewaartermijn van gegevens hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij houden onderstaande gebruikelijke bewaartermijnen aan:


  • 24 uur voor locatiegegevens
  • 12 maanden voor gegevens die zijn gebruikt voor gepersonaliseerde marketing, analyses en communicatie met u.
  • 18 maanden voor gegevens die nodig zijn geweest voor het uitvoeren van een overeenkomst.

In het geval van cookies spreekt men over een levensduur. De levensduur geeft aan hoelang een cookie wordt gebruikt.


Uw keuze


Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen met onze Klantenservice. Stuur een e-mail naar bit-cap@mijntijdschrift.com


Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en hoe kunt u deze aanpassen?


Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht op verzet (intrekken van eerder gegeven toestemming), inzage, wijzigen, dataportabiliteit (het overdragen van gegevens) en het recht om vergeten te worden.


In sommige gevallen kunt u zelf uw gegevens inzien en/of wijzigen, als u bijvoorbeeld een online account heeft voor één van onze websites of online applicaties. In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen via onze Klantenservice.


Waar kunt u terecht met vragen of klachten?


Indien u vragen heeft over een abonnement of het wijzigen van uw gegevens, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze Klantenservice, per mail bereikbaar op bit-cap@mijntijdschrift.com.


Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar bit-cap@mijntijdschrift.com


Wij zullen alles in het werk stellen om uw vragen te beantwoorden of een klacht op te lossen. Mocht u daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden over de stappen die u kunt nemen.


Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?


Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.