080611567_ABFwebbramd
080611567_ABFwebbramd

Kabinet komt met aanpak om stalbranden te voorkomen

Nieuws

Het demissionaire kabinet kondigt nieuwe regels aan om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland te verminderen. Het kabinet wil het aantal stalbranden in 2026 halveren ten opzichte van 2020, schrijft demissionair minister van Landbouw Carola Schouten afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. De maatregelen worden genomen na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die eerder concludeerde dat het ministerie ‘geen enkele prioriteit heeft’ aan het voorkomen van stalbranden.

Jaarlijks overlijden er ongeveer 143.000 dieren door stalbranden. In het kritische rapport schreef de OVV dat het ministerie die sterfgevallen als ‘acceptabel risico’ beschouwde. De OVV wilde Schouten politiek verantwoordelijk gaan maken om het aantal stalbranden structureel te verminderen. “De meest dierlijke slachtoffers vallen bij branden die veroorzaakt zijn door gebrekkige elektra”, schrijft Schouten. Dit heeft voornamelijk te maken met defecte apparaten en/of kortsluiting.

Verplichte jaarlijkse keuring

Veel dierlijke slachtoffers kunnen voorkomen worden door deugdelijke elektra in stal. Voortaan moeten alle veehouderijen dan ook jaarlijks verplicht gecontroleerd worden op elektra. Minister van Schouten stelt dit wettelijk verplicht voor alle stallen vanaf 2023. Daarnaast moeten grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere en strengere elektra keuring ondergaan. De overige veehouderijen ondergaan dit iedere vijf jaar.

Brandveiligheidseisen

Stallen van grote veehouderijen hebben vaak een ruimte waarin technische installaties of apparaten staan. Daarom wordt het verplicht om die ruimtes te omgeven met ten minste een uur tegenhoudend brandwerend materiaal om te voorkomen dat de brand overslaat naar de dierverblijven. De minister wil daarnaast “preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht stellen”.

Vergroten stalveiligheid

Vanaf 2024 moet er op grote veehouderijen iemand aanwezig zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Deze cursus gaat in op de omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand en onderhoud van het technische apparatuur. Als er brand uitbreekt moeten dierlijke slachtoffers zo goed mogelijk worden voorkomen. Hoe groter de stal hoe hoger het risico op meer dodelijke dierlijke slachtoffers. Om dit risico te verkleinen stelt de minister voor om een grens te stellen aan het aantal dieren per brandcompartiment.

Verdere ontwikkeling

Schouten kondigde al eerder aan dat deze nieuwe maatregelen er al aan zaten te komen. Na het rapport van de OVV erkende de minister dat er meer gedaan moest worden om stalbranden te voorkomen. “Er wordt een grote verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd en die moeten we nu gaan nemen”, zei Schouten. De Tweede Kamer zal jaarlijks op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de aanpak van stalbranden. Indien nodig neemt het ministerie tussentijds aanvullende maatregelen om het aantal stalbranden te halveren op korte termijn.

Bron: Nu.nl / Bit & Cap