Herkenning in spiegel mogelijk bewijs voor meelevend vermogen paard

200219033_ABFweb
200219033_ABFweb
Paolo staat aan het hoofd van het onderzoeksteam van de Universiteit van Pisa, dat in maart een nieu..