Opstijgen
Opstijgen

Stilstaan tijdens het op- en afstijgen

Gedrag Horsemanship Members Only Opstijgen

Maakt jouw paard het op- en afstijgen moeilijk doordat hij niet stil blijft staan? Dan moet je paard leren dat ‘ho’ toch echt ‘ho’ betekent. Toch laten veel ruiters hun paard toch bewegen tijdens het op- en afstijgen. Olympische eventingamazone Michele Mueller deelt haar tips op.

Het is handig om gebruik te maken van een hoek, waar je het opstapkrukje neer kan zetten. De muur of het hekwerk zorgt ervoor dat je paard minder van je kan wegdraaien. Zorg dat er iemand is die je kan helpen vanaf de grond, het kan namelijk moeilijk zijn om je paard stil te zetten terwijl je halverwege het opstijgen bent.

‘Ho’

Ga op het krukje staan en laat je helper het paard naar het krukje leiden en daar stil zetten. Zeg een commando, bijvoorbeeld: ‘Ho’. Als je paard probeert weg te lopen, corrigeer je hem en laat je hem een aantal stappen achteruit zetten. Leid je paard weer naar het krukje, laat hem stil staan en corrigeer hem als hij weer weg wil lopen. Doe dit net zo vaak totdat je paard niet meer weg loopt van het krukje.

Begrenzen

Veel paarden bewegen hun achterhand weg van het krukje. Zorg er dan voor dat je helper een zweepje bij zich heeft. Dit is niet om je paard te straffen, maar om de achterhand te begrenzen als hij weg wil draaien. Tik met de zweep op de achterhand van je paard op het moment dat hij weg wil draaien van het krukje. Als er niemand is om je te helpen, houd dan zelf de zweep in je rechterhand bij het opstijgen. Zo kan je vanaf het krukje zijn rechterachterbeen aantikken als hij probeert weg te draaien. Door zijn achterbeen aan te tikken, stapt hij weer terug richting het krukje.

Consequent

Wees heel consequent. Zo lang je paard beweegt, ga jij niet door met opstijgen. Als je paard stil staat, stijg dan op. Beloon je paard als hij stil blijft staan, pak dan rustig de teugels op en stap weg.

Ook bij het afstijgen geldt: stijg niet af voordat je paard echt stil staat. Vraag je paard stil te staan, laat hem achteruit stappen als hij toch beweegt, stap weer weg en vraag je paard weer stil te staan. Herhaal dit net zo vaak totdat je paard luistert en echt stil staat als je dit van hem vraagt.

Bron: Horse Canada