merrie veulen
merrie veulen

Alfa merrie mogelijk niet in alle kuddes aanwezig

Gedrag Opvallend

De positie van ‘alfa merrie’, een oudere merrie die beslissingen maakt over de bewegingen van de kudde, is mogelijk niet in alle kuddes op dezelfde manier aanwezig. 

Dit bleek uit een Italiaans onderzoek, waarbij drie kuddes wilde paarden werden geobserveerd om meer te weten te komen over hoe de leiderschapsrollen werden verdeeld.

De meest bekende theorie over leiderschap in een kudde is dat de hengst die het hoogst in rang is zorgt voor veiligheid en bescherming. De alfa merrie bepaalt waar de kudde zal grazen en wanneer ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar nieuwe weides of waterbronnen.

Wegdrijven en richting geven

De onderzoekers in dit onderzoek observeerden drie kuddes wilde paarden. Het ging hier om paarden die ooit uitgezet zijn in het wild en nu als wilde paarden leven in grote natuurgebieden.

Elke kudde werd in totaal vijftien uur geobserveerd. Alle gedragingen die iets te maken hadden met de kudde of kuddegedrag werden genoteerd en later geanalyseerd. Ze keken hierbij specifiek naar het wegdrijven van de kudde en het verlaten van de kudde waarna de rest zou volgen.

Leiderschap mogelijk een gedeelde taak

In alle gevallen vertoonden alleen de hoge rang hengsten het ‘wegdrijf gedrag’. Merries verlieten de groep om de kudde een nieuwe richting in te laten gaan, maar dit gedrag werd vertoond door meerdere merries van allerlei leeftijden en rangen.

Er was geen duidelijke alfa merrie te zien met de grootste leiderschapsrol. Dit suggereert dat leiderschap in de kudde mogelijk een gedeelde taak is, afhankelijk van de situatie en samenstelling waarin de kudde zich bevindt.

Relevant voor training

De onderzoekers denken dat deze onderzoeksresultaten mogelijk relevant zijn voor trainers en paardeneigenaren. Veel mensen proberen in de samenwerking en training met een paard de leiderschapsrol op zich te nemen. 

Nu we weten dat deze leiderschapsrol bij wilde paarden mogelijk niet altijd door dezelfde of door meerdere paarden wordt uitgevoerd, krijgen we meer inzicht in de manier waarop een paard van ons leert. 

Het natuurlijke instinct van een paard zorgt er misschien niet altijd voor dat ze een ‘dominante individu’ zomaar volgen of laten sturen.

Staat jouw (verzorg)paard in een groep? Wie is er de baas?

Bron: Bit & Cap